Bingsfossen

foss i Glomma ved Sørumsand

Bingsfossen er ein foss i Glommavassdraget ovanfor Sørumsand. Den har eit fall på fire meter, og vart bygd ut med vasskraftverk og damluker i 1978 til Bingsfoss kraftverk.

Bilde frå Bingfossen juli 2006

Fylkesveg 171 går over demninga.

Dersom det var ei sluse i samband med denne demninga og ei ved Rånåsfoss ville det vere råd å dra med fritidsbåt frå Solbergfoss i Askim, til Fåberg nord for Lillehammer i Mjøsa. Ei sluse i demninga ved Funnefoss vil kunne gi samband til Storsjøen i Odalen og Glåma til Kongsvinger kraftverk.

 
Høg vassføring over Bingenfossen under flaumen i Juni 2011 Foto: Tommy Gildseth
Høg vassføring over Bingenfossen under flaumen i Juni 2011

Foto: Tommy Gildseth