Den vesteuropeiske unionen

Den vesteuropeiske unionen (engelsk Western European Union, WEU, fransk Union de l'Europe occidentale, UEO) var ein delvis uverksam forsvar- og tryggleiksorganisasjon sett saman av 10 statar som alle var medlemmar av både NATO og EU. Fleire av funksjonane til organisasjonen blei etter den kalde krigen overførte til den sams utanriks- og tryggleikspolitikken til EU.

Den vesteuropeiske unionen
Skipa1954
HovudkontorBrussel
Nettstadhttp://www.weu.int/ Sjå dette på Wikidata
Oppløyst2011
Flagget til Den vesteuropeiske unionen

I 2009 tok Lisboatraktaten over klausulen om gjensidig forsvar frå unionen. Etter dette vart det mykje diskusjonar om kva som skulle skje vidare med unionen. 30. mars 2010 gav Chris Bryant skriftleg melding om at Storbritannia ville trekkja seg ut frå unionen innan eit år. Eit kollektivt vedtak hadde vorte gjort om å avslutta den vesteuropeiske unionen innan juni 2011. Alle aktivitetane til unionen vart avslutta innan juli same året.

██ Medlemer ██ Assosierte medlemer ██ Observatørar ██ Assosierte partnarar

Deltakande statar endre

Den vesteuropeiske union hadde ti medlemsstatar, seks assosierte medlemsstatar, fem statar med observatørstatus og sju assosierte partnarstatar.

Medlemsstatar:

Assosierte medlemsstatar:

Observatørstatar:

Assosierte partnarstatar:

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Den vesteuropeiske unionen