Einar Gerhardsen si andre regjering var ei regjering med medlemer berre frå Arbeidarpartiet.

Stortingsvalet 1945, den 8. oktober 1945, var ein stor siger for Arbeidarpartiet. Partiet fekk reint fleirtal i Stortinget.

Statsministeren, og dermed regjeringa, sat frå 5. november 1945 til 19. november 1951.

Statsminister

Utanriksminister

Statsråd Forsyningsdepartementet

Statsråd Kyrkje- og undervisingsdepartementet

Statsråd Industridepartementet

Statsråd Sosialdepartementet

Statsråd Landbruksdepartementet

Konsultativ Statsråd

Statsråd Arbeidsdepartementet

Statsråd Samferdselsdepartementet

Statsråd Justisdepartementet

Statsråd Finansdepartementet

Statsråd Forsvarsdepartementet

Statsråd Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Statsråd Handels- og Skipsfartsdepartementet

Statsråd Fiskeridepartementet

Sjå ògEndra

KjelderEndra