Fangst er ei jaktform som går ut på å fange ulike dyreartar som lever i naturen, anten for å nytte kjøtet eller skinnet deira eller for andre føremål.

Fangst av gaupe med snare og hest med lasso.

Historisk har det vore vanleg å fangste småvilt, til dømes pelsdyr, og i nokre samanhengar større vilt. Ein kan også fangste fugl, til dømes i lundefangst, der ein nytter kjøt, fjør og dun, eller falkefangst, der den fanga fuglen vert dressert og nytta til vidare fangst. Fiske, kvalfangst og selfangst er også rekna som fangst.

Metodar endre

Til pelsdyrfangst nyttar ein helst feller eller snarer som fangstreiskapar. Dyr kan fangast i feller, båsar eller fangstgraver med falldør, fallem eller falluke, der dei enten blir fanga levande eller blir drepne av fella. Rovpattedyr har ein også fanga i sakser. Sjølvskot og gift er andre metodar som har vore bruk.

Fuglar kan fangast i nett, snarer, doner eller på limpinne. Ein har også brukt saks for å fangste rovfuglar.

Til fiske nyttar ein ulike typar fiskevegn, som garn, trål, not, line og teine. Til kvalfangst brukar ein gjerne harpun. Til selfangst nyttar ein hakapik og rifle.

Fangst som næring endre

Fangst har spelt ei viktig rolle i næringsgrunnlaget til mange folk, til dømes inuitar. I Noreg har sel- og kvalfangst hatt stor økonomisk tyding.

Kjelder endre

  • «Fangst» (14. februar 2009), Store norske leksikon. Fri artikkel henta 14. november 2014.
  • «Fangst av vilt» (14. februar 2009), Store norske leksikon. Fri artikkel henta 14. november 2014.
  • Denne artikkelen bygger på «Fangst» frå Wikipedia på bokmål, den 14. november 2014.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Fangst