Futedømme

(Omdirigert frå Fogderi)

Eit futedømme (eller -døme, bokmål fogderi) er ei historisk nemning for eit distrikt som blei styrt av ein fut (fogd).

I Noreg var amta frå 1660 delt inn i fleire futedømme. I 1660 var det 55 futedømme, men i 1700 var talet redusert til 38. Då futedømma vart oppheva 21. juli 1894 var det 56 av dei. Futedømma var delte inn i herad.

Sjølv om futedømma forlengst er borte, lever denne inndelinga vidare som ei meir eller mindre veldefinert inndeling av Noreg i form av distrikt. Grensene for dei gamle futedømma er i nokre tilfelle samanfallande med dagens grenser for prosti eller tingrettdistrikt.

Dei truleg mest kjende futedømma i Noreg er dei tre futedømma som utgjer Møre og Romsdal fylkeSunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Striden mellom desse i ymse lokalpolitiske saker er kjende som fogderistriden.

Futedømme i NoregEndra

Denne lista gir inndelinga slik den var på slutten av 1800-talet.

Akershus amtEndra

Bratsbergs amtEndra

Buskeruds amtEndra

Finmarkens amtEndra

Hedemarkens amtEndra

Jarlsberg og Larviks amtEndra

Kristians amtEndra

Lister og Mandals amtEndra

Nedenes amtEndra

Nordlands amtEndra

Nordre Bergenhus amtEndra

Nordre Trondhjems amtEndra

Romsdals amtEndra

Smaalenenes amtEndra

Stavanger amtEndra

Søndre Bergenhus amtEndra

Søndre Trondhjems amtEndra

Tromsø amtEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra