Buskeruds amt var eit amt i Noreg. Frå 1. januar 1919 heiter det Buskerud fylke. Amtet fekk namn etter garden Buskerud i Modum.

Amtet var delt inn i futedøma Hallingdalen, Numedalen og Sandsvær, Ringerike og Buskerud. Frå 1894 var det delt inn i tre politimeisterdistrikt, fem sorenskriveri, 22 herad og 26 lensmannsdistrikt. I kyrkjeleg samanhand høyrde amtet under Kristiania stift, hadde tre prosti og 22 prestegjeld.

Inndeling i herad og kommunar i 1917 endre

Bykommunar endre

Buskeruds fogderi endre

Hallingdalens fogderi endre

Numedal og Sandsværs fogderi endre

Ringerike fogderi endre

Amtmenn endre

(ikkje fullstendig liste)

Kjelder endre