Fridtjof Frank Gundersen

norsk professor og politikar

Fridtjof Frank Gundersen (29. oktober 193411. november 2011) var ein norsk politikar, jusprofessor, forfattar og stortingsmann frå Tynset i Hedmark. Han vart ofte omtala som «fri og frank».

Fridtjof Frank Gundersen

Fødd29. oktober 1934
Tynset kommune
Død11. november 2011 (77 år)
Statsborgar avNoreg
PartiHøgre (1970-åra; 1980-åra), partilaus (1981; 1990), Framstegspartiet (1990; 2001), Fylkeslistene ved stortingsvalet i 2001 (2001; 2001)
Yrkepolitikar, professor
InstitusjonarUniversitetet i Oslo
Utdanna vedUniversitetet i Oslo
EktefelleMosse Piene
Alle verv

Karriere

endre

Gundersen studerte jus ved universitetet i Oslo, der han vart cand. jur i 1961, fullførte doktorgrad i 1973 og endeleg vart utnemnd til professor i rettsvitskap ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 1975. Han var tilknytt NHH sidan, og fekk tittelen professor II i 2002. Dei viktigaste forskingsarbeida hans er gjort innan rettssystemet i EU. Gundersen vart vald inn på Stortinget som 10. representant for Akershus i perioden 1981-1985. Han var partilaus, men var innmeldt på programmet til Framstegspartiet. Etter å ha falle ut av Stortinget ein periode, vart han innvald att i 1989, og melde seg inn i Framstegspartiet året etter. Han vart sitjande på tinget fram til 2001, og hadde også plass i Utanrikskomitéen.

I 2001 meldte Gundersen seg ut av Framstegspartiet og forsøkte å starta si eiga valliste saman med andre FrP-utbrytarar. Gundersen ville kalla lista for Det Liberale Folkepartiet, men ho fekk til slutt namnet Oslolista. Då Gundersen ikkje nådde opp i dette valet, trekte han seg attende frå aktiv politikk.

Han har også sete som formann og seinare æresmedlem i parlamentarikarforeininga til den vesteuropeiske unionen. Fridtjof Frank Gundersen døydde i 2011 etter lang tids sjukdom.[1]

Nokre verk

endre
 • Ny solidaritet, 1966
 • Introduksjon til EEC. Rettslige og politiske spørsmål, 1968
 • Multinasjonale konserner og kontrollen med dem, 1970
 • EEC-håndboken, 2 bd., 1971
 • Kontrollen med karteller og storbedrifter, 1972
 • Hovedlinjer i avtaleretten, 1977
 • Hovedlinjer i forvaltningsretten, 1978 (4. utg. 1994)
 • Fri og frank på Tinget, 1985
 • EF-boken, 1989
 • Lov og rett for næringslivet, 1989 (3. utg. 1997)
 • Innføring i EØS og EF-rett, 1992

Kjelder

endre
Referansar