Futedømme

(Omdirigert frå Futedøme)

Eit futedømme (eller -døme, bokmål fogderi) er ei historisk nemning for eit distrikt som blei styrt av ein fut (fogd).

I Noreg var amta frå 1660 delt inn i fleire futedømme. I 1660 var det 55 futedømme, men i 1700 var talet redusert til 38. Då futedømma vart oppheva 21. juli 1894 var det 56 av dei. Futedømma var delte inn i herad.

Sjølv om futedømma forlengst er borte, lever denne inndelinga vidare som ei meir eller mindre veldefinert inndeling av Noreg i form av distrikt. Grensene for dei gamle futedømma er i nokre tilfelle samanfallande med dagens grenser for prosti eller tingrettdistrikt.

Dei truleg mest kjende futedømma i Noreg er dei tre futedømma som utgjer Møre og Romsdal fylkeSunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Striden mellom desse i ymse lokalpolitiske saker er kjende som fogderistriden.

Futedømme i Noreg Endra

Denne lista gir inndelinga slik den var på slutten av 1800-talet.

Akershus amt Endra

Bratsbergs amt Endra

Buskeruds amt Endra

Finmarkens amt Endra

Hedemarkens amt Endra

Jarlsberg og Larviks amt Endra

Kristians amt Endra

Lister og Mandals amt Endra

Nedenes amt Endra

Nordlands amt Endra

Nordre Bergenhus amt Endra

Nordre Trondhjems amt Endra

Romsdals amt Endra

Smaalenenes amt Endra

Stavanger amt Endra

Søndre Bergenhus amt Endra

Søndre Trondhjems amt Endra

Tromsø amt Endra

Sjå òg Endra

Bakgrunnsstoff Endra