Bydel Gamle Oslo

(Omdirigert frå Gamle Oslo)

Bydel Gamle Oslo er ein administrativ bydel i Oslo med eit areal på 7,5 km². Bydelen dekkjer mellom anna det området der Oslo låg i mellomalderen, og som no ligg i stroket med namnet Gamlebyen. Til bydelen høyrer elles stroka Bjørvika, Lodalen, Grønland, Enerhaugen, Nedre Tøyen, Kampen, Vålerenga, Helsfyr, Ensjø, Valle-Hovin, Etterstad, Bryn, Ekebergskråninga, Kværner, området attmed hamna Kongshavn og dessutan øyane Bleikøya, Gressholmen, Heggholmen, Hovedøya, Kavringen, Lindøya, Nakkholmen og Rambergøya i Indre Oslofjord.

Oversyn over plassderinga av bydel gamle Oslo i høve til dei andre bydelane
Helsfyr

Bakgrunnsstoff endre