Gruppe 13

grunnstoffgruppe

Gruppe 13 eller hovudgruppe 3 i periodesystemet er òg kjend som borgruppa. Grunnstoffa i denne gruppa har tre valenselektron. Saman med gruppene 14-18 utgjer denne gruppa p-blokka.

Eigenskapar endre

Utanom halvmetallet bor er alle grunnstoffa i gruppa metall. Alle kan ha oksidasjonstrinn 3 i sambindingar. Thallium kan òg ha oksidasjonstrinn 1. Den kovalente karakteren i bindinga aukar nedover i gruppa.

Grunnstoffa i gruppa endre

Halvmetall endre

Metall endre

Bakgrunnsstoff endre