Indium

grunnstoff med kjemisk symbol In og atomnummer 49
49 KadmiumIndiumTinn
Ga

In

Tl
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Indium, In, 49
Kjemisk serie Metall
Gruppe, periode, blokk 13, 5, p
Tettleik, hardleik 7310 kg/m3, 1,2 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvglinsande grått
Indium
Atomeigenskapar
Atommasse 114,818 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 155 (156) pm
Kovalent radius 144 pm
Ioneradius 94 pm (ladning: +3)
van der Waals radius 193 pm
Elektronkonfigurasjon [Kr]4d105s25p1
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 18, 3
Oksidasjonstrinn (oksid) +3 (amfotært)
Krystallstruktur Tetragonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 429,75 K (156,60°C)
Kokepunkt 2345 K (2072°C)
Molart volum 15,71 cm3/mol
Fordampingsvarme 231,8 kJ/mol
Smeltevarme 3,281 kJ/mol
Damptrykk 100 000 Pa ved 2340 K
Ljodfart 1215 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,78 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 26,74 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 11,9 MS/m
Termisk konduktivitet 81,8 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 558,3 kJ/mol
1821 kJ/mol
2704 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
113In 4,3% (stabilt)
115In 95,7% 4,41·1014 år β 0,495 115Sn
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Indium er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol In og atomnummer 49. Det høyrer til gruppe 13 i periodesystemet.

Bruk endre

Indium vert brukt i legeringar.

Sjå også endre