Gallium

grunnstoff med kjemisk symbol Ga og atomnummer 31
31 SinkGalliumGermanium
Al

Ga

In
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Gallium, Ga, 31
Kjemisk serie Metall
Gruppe, periode, blokk 13, 4, p
Tettleik, hardleik 5910 kg/m3, 1,5 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvitt
Gallium
Atomeigenskapar
Atommasse 69,723 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 130 (136) pm
Kovalent radius 126 pm
Ioneradius 76 pm (ladning: +3)
van der Waals radius 187 pm
Elektronkonfigurasjon [Ar]
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 3
Oksidasjonstrinn (oksid) +3 (amfotært)
Krystallstruktur Ortorombisk
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 302,9146 K (29,7646°C)
Kokepunkt 2477 K (2204°C)
Molart volum 11,80 cm3/mol
Fordampingsvarme 258,7 kJ/mol
Smeltevarme 5,59 kJ/mol
Damptrykk 9,31·10−36 Pa ved 302,9 K
Ljodfart 2740 m/s ved 20°C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,81 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 25,86 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 6,78 MS/m
Termisk konduktivitet 40,6 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 578,8 kJ/mol
1979,3 kJ/mol
2963 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
69Ga 60,11% (stabilt)
71Ga 39,89% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Gallium er eit metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ga og atomnummer 31. Det er eit uedelt metall og er plassert i gruppe 13 i periodesystemet.

Eigenskapar endre

 
Metallet gallium i krystallisert form

Gallium har eit lågt smeltepunkt i forhold til andre metall. Ved låge temperaturar opptrer det i ei mjuk og skjør metallform, men ved til dømes kroppstemperatur kan det smelta i handa til den som held det.

Bruk endre

Gallium blir brukt i LED-skjermar.

Sjå også endre