Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nesna (HiNesna) er ein tidlegare høgskule i Nesna som no utgjer Nord universitet, studiestad (campus) Nesna. 1. januar 2016 blei HiNe slått saman med Universitetet i Nordland[1] og Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet.[2]

Hovudinngangen i nyfløya frå 2006
Innvendig detalj frå nyfløya

Høgskolen hadde vel 1200 studentar og 130 tilsette. Han vart etablert som følgje av at lærarhøgskolen i Nesna vart omorganisert som ein del av Høgskolereforma i 1994. Frå 1918 og fram til 1994 var høgskolen kjend som Nesna lærerhøgskole.

Om høgskolen

endre

Høgskolen i Nesna er den nest eldste institusjon for høgare utdanning Nord-Noreg. I tillegg til hovudcampus på Nesna, hadde HiNe studielokalitetar i Mo i Rana, i Sandnessjøen, i Brønnøysund og Mosjøen, og studietilbod i Narvik. Høgskolen var involvert både i ordinære forsknings- og utviklingsprosjekt og i prosjekt innanfor næringsretta høgskolesatsing.

Høgskolen sin online skriftserie er «Fredrikke», oppkalla etter kvinnesaksforkjemparen Fredrikke Tønder-Olsen.

Høgskolen gav tilbod om fag- og profesjonsstudie innan informatikk, naturfag, idrett, musikk, drama, lærarutdanning og sjukepleiarutdanning. Desse kunne ein ta i varierande lengder frå halvårseiningar til bachelorgradar, mastergradar og somme doktorgradstudie, i tillegg til ei rad kurs-, etter- og vidareutdanningar.

Høgskolen var delt i fleire fagseksjonar:

 • Drama
 • Engelsk
 • Heimkunnskap
 • Idrett
 • Informatikk
 • RLE
 • Kunst og handverk
 • Matematikk
 • Musikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Pedagogikk
 • Samfunnsfag
 • Sjukepleiarutdanning

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre