Hardanger og Voss prosti

60°37′43″N 6°24′58″E / 60.62861°N 6.41611°E / 60.62861; 6.41611

Vangskyrkja vart bygd i 1270-åra.
Kinsarvik kyrkje vart bygd kring 1150–60 og er den eldste kyrkja i prostiet.
Foto: Roar Johansen
Norheimsund kyrkje er den nyaste kyrkja i prostiet. Ho vart innvigd i 1992.
Røldal stavkyrkje er einaste bevarde stavkyrkja i Hordaland. Ho er frå kring 1250 og står i Røldal lengst sør i prostiet. Soknet høyrde lenge under Ryfylke-prosten og Stavanger-bispen.
Foto: Roar Johansen

Hardanger og Voss prosti er eit tenestedistrikt i Bjørgvin bispedømme i Den norske kyrkja. Det femner kommunane Eidfjord, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Samnanger, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal og Voss. Prosten har sete på Vossavangen.

Fusa og Samnanger vart overført til prostiet i 2014, etter at Midhordland prosti vart lagt ned.[1] Fusa vart overført til Fana prosti 1. januar 2020 då Fusa vart ein del av Bjørnafjorden kommune.

Prostiet er inndelt sokn og soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn.

Prostiet har 22 sokn (2024):

Prestegjeld

endre

Prestetenesta var tidlegare organisert lokalt gjennom prestegjeld. Ordninga vart fasa ut frå 2004. Før utfasinga hadde prostiet desse prestegjelda:

Sjå òg

endre

Referansar

endre

Bakgrunnsstoff

endre