Merge-arrows.svg
Det er føreslått at denne sida blir fletta med Ludvig Jerdal. (Sjå eventuelt diskusjon)

Ludvig Jerdal (april 19084. november 2003) var ein norsk bladmann, rìtstjore og målmann. Jerdal var fødd i Kvinesdal, men lìvde storparten av livet i Bjørgvin.

Jerdal var i 33 år bladmann i Dagen. Fyrr andre verdskrigen var han bladmann i Gula Tidend, og han var eitt år rìtstjore i Norsk Tidend.

Jerdal var mest kjend fyr å vera ein strid talsmann fyr konservativ nynorsk.

Jerdal hadde ei rad organisasjonsverv, m.a. som leidar i 9 år fyr Bondeungdomslaget i Bergen, 9 år i Landslaget for spelemenn (1952–1961), 15 år i Vestlandske Mållag, 26 år i Norsk Bladmannalag og 40 år i Vestmannalaget. Jerdal var heiderslagsmedlem i Landslaget for spelemenn og frå Island fekk han Falkeordenen, «Hin Íslenska Fálkaorða».

Jerdal var med i motstandsarbeid under andre verdskrigen, og sat tri og eit halvt år i tyskt tukthus, etter at Kristian Stein-organisasjonen vart lagd i dagen i oktober 1941.