Jan er eit fornamn som er utbreidd hovudsakleg i germanske og vestslaviske språkområde. Det er ei kortform av Johannes, som kjem frå det hebraiske namnet Yochanan, via greske Ioannes (Ιωαννης), som tyder "Gud er nådig". Namnet har vore brukt på norsk sidan 1600-talet. Det er i notida det mest brukte mannsnamnet i Noreg og Polen, og det nest mest brukte i Tsjekkia. Variantar av stavemåten er Jahn, Jaan (Estland) og Ján (Slovakia).

Jan er òg noko brukt som kvinnenamn på engelsk, då som ei kortform av namn som begynner på Jan, som Janet og Janice.

Kjende namneberarar endre

Utbreiing endre

Dette er utbreiinga av namnet i ein del land med tilgjengeleg statistikk:

Land Av den mannlege folkemengda Blant nyfødde
Tal Prosent Rangering Tal Prosent Rangering
Polen[1] 689 212 (2004) 3,6 % 1. - - -
Noreg Jan / Jahn / Jann[2] 51 099 / 628 / 477(2007) 2,2 % 1. / 379. / 433. 61 (2007) 0,2 % 118.
Tsjekkia[3] 294 669 (2007) 5,7 % 2. 3 193 (2006) 6,0 % 1.
Belgia[4]
Flandern
48 767 (2007)
46 699
0,98 %
1,6 %
7.
2.
(<126) (2006) - (> 100.)
Sverige[5] 134 593 (2007) 3,0 % 9. 11(2008) - (> 100.)
Danmark[6] 40 399 (2008) 1,5 % 11. (<156) (2006) - (> 50.)
Færøyane Jan / Jann[7] 246 / 15 (2007) 0,98 % 13. / 286. 1 (2007) 0,32 % 56.
Estland[8] Jaan (>5000) (2004) (>0,9 %) (<14.) - - -
Tyskland[9] - - 31. (fødslar 1890–2007) - - 14. (2007)
Slovenia[10] 6 293 (2007) 0,65 % 38. 1 953 (2005-2007) 3,1 % 2.
Finland[11] 11 826 (2008) 0,47 % - 27 (2005) 0,09 % 68.
Liechtenstein[12] 42 (2008) 0,26 % - 1 (2007) 0,5 % -
USA[13][14] 23 275 (2000) 0,02 % 489. - - 753. (2006)
Spania[15] 5 291 0,02 % (> 100.) 784 (2007) 0,23 % 74.
Tyskspråklege Sveits[16] - - - 252 (2006) - 6.
Austerrike[17] - - - 254 (2006) 0,73 % 40.
England og Wales[18] - - - 118 (2008) 0,03 % 329.

Referansar endre