Kasusstyring

Kasusstyring er når eit verb, ein preposisjon eller eit adjektiv styrar kasusen til det etterfølgjande substantivet. Kasus uttrykkjer grammatisk funksjon samstundes som verb, adjektiv og preposisjonar endrar den grammatiske funksjonen til det etterfølgjande substantivet. Altså vert det sagt at desse styrar kasusen til det etterfølgjande substantivet. Det er særs sentralt i språk med fleire kasus, til dømes russisk, islandsk og finsk.

Kasusstyring på norskEndra

Kasussystemet på norsk er i stor grad kvorve vekk, men det finst framleis fleire frosne uttrykk som i røynda er restar av kasusstyring. Uttrykket i live er eit frose uttrykk som kjem frå at preposisjonen i styrte dativen, samstundes som dativsforma av liv er live. Til fjells er ennå eit døme på eit frose uttrykk med kasusstyring. Preposisjonen til styrte genitivnorrønt medan genitiv av substantivet fjell er fjells.

Kasusstyring på tyskEndra

Kasusstyring har ei særs sentral rolle i tysk grammatikk. Til dømes vil verbet helfen (hjelpe) styre dativ, altså tek verbet alltid eit dativsobjekt.

  • Kannst du mir helfen? («Kan du hjelpe meg?», meg er i dativ)

KjelderEndra