Knut Knutsen

norsk arkitekt

Knut Knutsen (4. desember 19039. juli 1969) var ein kjend norsk arkitekt på 1900-talet.

Knut Knutsen
Statsborgarskap Noreg
Fødd 4. desember 1903
Christiania
Død

9. juli 1969 (65 år)
Kragerø kommune

Yrke arkitekt
Ektefelle Hjørdis Knutsen
Knut Knutsen på Commons

Arbeidet hans før krigsutbrotet var innanfor dei rådande konvensjonane i arkitekturen. Med tida blei dei mindre bunde og meir i samklang med teoriane hans. Knutsen var fascinert av funksjonalismen, men aldri fanga eller styrt av han. Etter kvart kom han i opposisjon til det moderne i arkitekturen. Knut Knutsen hadde ei rekkje større byggeoppdrag, men det er i første rekkje dei mindre arbeida hans som har hatt størst påverknadskraft.

I eit essay frå 1961, «Mennesket i sentrum», var han ein av dei første som tok opp samanhengen til bygningane med tomt, landskap, ressursnytte og natur i vidare forstand, og dessutan ressursbruk og «sustainability» (berekraft). Tre praktiske døme i den retninga kan vera Knut Knutsen sitt eige sommarhus i Portør (1949), Bergendahl sitt sommarhus på Tjøme (1960) og Thorkelsen sitt sommarhus i Portør (1961). Desse kan karakteriserast med ord som bruk av naturmateriale, identifisering og samklang med tomta og naturen, og eit diskret tilhøyre, innordnande og naturleg tilstadevere, fri for romantiske og nasjonale undertonar.

Liv og virke

endre

Knut Knutsen var fødd i Kristiania som son av bankbokhaldaren Eivind Knudsen (1874–1928) og Adelheid Sitt (1882–1975). I 1930 gifta han seg med tekstilkunstnaren Hjørdis Christiansen (1905–92). Han var far til arkitekten Bengt Espen Knutsen.[1]

Knutsen blei utdanna på Statens håndverks- og kunstindustriskole 1925–1930.[2] Frå 1925 til 1928 var han tilsett hjå arkitekt Sverre Knudsen. Frå 1928 til 1934 verka han for Ole Øvergaard og 1934-35 for Thomas Chr. Hauff.[3]

I 1936 starta han eige arkitektkontor i ein kort periode i samarbeid med Arne Korsmo. I 1937 blei han lærar på dagskulen på Statens håndverks- og kunstindustriskole. I 1947 slutta han i lærarstillinga. Fire år seinare, i 1955, blei han avdelingsleiar for bygg ved arkitektkurset på Statens håndverks- og kunstindustriskole. I 1966 blei han professor ved Arkitekthøgskulen i Oslo.[2]

Tyding

endre

Knut Knutsen har hatt ein betydeleg innverknad på norske arkitektar frå etterkrigsgenerasjone.

Han ytte dessutan ein betydeleg innsats i fagdebatten og forfatta 56 fagartikler, i det vesenlegaste i Byggekunst.

Som lærar og professor var han med på å øva innverknad på ei rekkje arkitektar som hadde vore studentane hans.

Siri Skjold Lexau skreiv om Knut Knutsen i Norsk arkitekturhistorie at han var ein arkitekt «som utvikla norsk byggjeskikk vidare ved å inkorporere kvalitetar frå modernismen med eit meir lokalt stiluttrykk, og med bruk av lokale materialar som tre og naturstein.»[4]

Prisar og utmerkingar

endre
 
Folkets Hus i Oslo stod ferdig i 1962
 
Venstres Hus i Møllergata i Oslo; ferdig 1954

Knut Knutsen var svært produktiv. Alt i alt omfatta produksjonen hans ca. 900 prosjekt med stort og lite, frå små dekorasjonsoppgåver, møblar, påbygg, hytter, bustader, busetnadsplanar og monumentaloppgåver som forretningsbygg, fabrikkbygg, hotellbygg, ambassadebygg og kyrkjer, blant anna:

 • Den norske ambassaden i Stockholm (1948, fullført 1952)
 • Ringsaker administrasjonsbygningen til kommune i Moelv, fullført 1954
 • eiga hytte i Portør hamn (1949)
 • einebustad i Oslo-området for familien Natvig (1945)
 • einebustad i Oslo-området for familien Wathne (1950)
 • einebustad i Oslo-området for familien Engebretsen (1960)
 • einebustad i Oslo-området for familien Sollid (1963)
Planlagt Prosjekt Oppdragsgiver Adresse Stad Realisert
1928 Møbelkonkurranse i nyttekunst Oslo Konkurranse 1. pr. 1933
1929
1930 Einebustad Salicath Lillevannsveien 1930
1931 Oslo
1932
1933 Bustadsblokker Drammensveien 112b Oslo
1934 Oslo
1935 Den norske paviljongen til Verdsutstillinga i Paris Oslo Konkurranse 1. pr. Delt med Arne Korsmo og Ole Lind Schistad 1937
1936 Einebustad Nølke Oberst Angells vei 5 Oslo 1936
1936 Einebustad Saglie Carl Grøndahls vei 28 Oslo 1936
1936 Einebustad Oskevald Vækerø terrasse 10b Oslo 1936
1936 Handelsgymnas Oslo Konkurranse Innkjøp 1936
1936 Bustadsblokk Enebakkveien 20 Oslo 1936
1936 Vi Kan-utstillinga Oslo til handverks- og industrisamskipnad sin 100-årsjubileum Oslo Konkurranse 1938
1937 Rikshospital Oslo Konkurranse 2. premie
1937 Kontorbygg Møllergata 24-Hammarborggata 1937
1937 Kontor- og industribygg Norsk litografisk officin Munchs gate 5b Oslo 1937
1937 Sommerhus Johnsen Ildjernet Nesodden 1937
1937 Sommerhus Sundseth Tjøme 1937
1937 Bustadsblokk Niels Juels gate 12 Oslo Prosjekt
1937 Noregs Paviljong til Verdsutstillinga i New York 1938 Konkurranse
1938
1939 Folkehøgskole Landsorganisasjonen Syverud, Sørmarka Oslo 1940
1939 Einebustad Johnsen Holmenkollen Oslo 1939
1939 Eigen bustad Lillevannsveien 8 Oslo Utvida 1954 1939
1939 Bustad, portnarbustad, båthus Hr.adv. Kolflaath Solodden, Vestre vei 13 og 21 Nesøya 1941- 65
1939 Huset til folket Youngstorget Oslo Konkurranse 1.pr. Omkonkurranse 1940. 1. pr. Oppført etter andre teikningar. 1958
1940 Møblar 1940-45
1940 Bustad Knudsen Blommenholm Bærum Prosjekt
1940 Tømmerhytte Nølke Rondane Prosjekt 1
1940 Tømmerhytte Nølke Rondane Oslo Prosjekt 2
1940 Sommerhus Staff Bærum Oslo Prosjekt
1941 Tåsen aldersheim Tåsen Oslo 1941
1941 Einebustad Wang Bærum Prosjekt
1941 Atelier Bast Snarauga Prosjekt
1941 Tømmerhytte øverli Stubbdal Prosjekt
1941 Sommerhus Pfeiffer Kragerø Prosjekt
1941 Tømmerhus Hallén Prosjekt
1942 Sommerhus Bjørum Jomfruland 1942
1943 Tømmerhytte Nilsen, Søderstrøm og Torp Hallingdal Prosjekt
1943 Innredning Grorud Jernvarefabrikk Grorud Oslo 1943
1943 Innredning Lønning Rådhusgata 20 Oslo 1943
1944 Einebustad Mathiassen Bjørnsvikveien 8 Bærum 1944
1944 Familiegravstad Balch-Barth
1944 Typehus i tre Konkurranse Innkjøp
1944 Einebustad Grøndahl Jessheim Prosjekt
1944 Endring av tømmerhytte Jacobsen Skalland Eggedal 1944
1944 Tømmerhytte Wohl Myking Nesbyen 1944
1944 Gamlehjem Frogner Oslo Konkurranse 1. pr. Oppført seinare etter andre teikn. 1956
1945 Einebustad Natvig Østhornveien 13 Oslo 1945
1945 Fjellhytte Holtar Telemark Prosjekt
1945 Einebustad Hauen Granstuveien 9 Oslo Prosjekt
1945 Einebustad Borgan Straumen Prosjekt
1945 Elevheim Lovisenberg Oslo Konkurranse 1. pr. Oppf. Seinare etter andre teikn. 1955
1946 Sentrumsregulering Bodø Prosjekt
1946 Einebustad Bergmann Solveien 9 Oslo Prosjekt Oppført seinare etter andre teikn.
1946 Einebustad Fossen Blommenholm Bærum Prosjekt
1946 Bustadsblokk Munkedamsveien 55b (i dag nr. 57) Oslo 1946
1946 Einebustad Braaten Vettakollen Oslo Prosjekt
1947 Einebustad Bjørnstad Svolvær Oppf. seinare etter andre teikn.
1947 Tømmerhytte Bjørum 1947
1947 Gamlehjem Notodden 1956
1947 Herredshus Vågåmo Vågå Konkurranse 1. pr. 1954
1948 Einebustad Groth Hoffsjef Løvenskiolds veg 63 1948
1948 Noregs ambassade Stockholm Konkurranse 1. pr. 1950
1949 Einebustad Totland Hundsundveien 21 Bærum 1949
1949 Bustadsblokker Sofienberggata / Helgesens gate Oslo 1949
1949 Regulering og typehus Børstad Hamar Konkurranse 1. pr. Oppført seinare etter andre teikn. 1950-52
1049 Sommerhus Eige Portør 1949
1950 Huset til venstre Møllergata 16 Oslo 1950
1950 Tømmerhytte Arnet 1950
1950 Einebustad Wathne Sarbuvollveien 11 Bærum 1950
Einebustad Denstad Stjerneveien 8 Oslo 1950
1951 Hotell Strandgarden Gjøvik 1951
1952 Einebustad Aars Rynning Dreng Tjølling 1952
1952 Einebustad Kjeldsberg Ullern Oslo Prosjekt
1952 Einebustad Pettersen Måltrostveien 48 Oslo 1952
1952 Hotel Viking Gunnerus' gate Oslo Houens fonds diplom 1952
1953 Einebustad Nilsen Måltrostveien 44 Oslo 1952
1953 Kyrkje og menighetshus Snarøya Bærum Prosjekt
1953 Bergens privatbank Lillestrøm 1953
1954 Israelsk landsby «Moshav» Saronsletta Israel 1949-51
1954 Einebustad Sundt Måltrostveien 18b Oslo 1954
1954 Møblar Bergersen Anton Schjøths gate Oslo 1954
1954 Munchmuseet Tøyen Oslo Konkurranse
1955 1955
1956 Nasjonalgåve til Sverige Voksenåsen Oslo Konkurranse Innkjøp
1956 Tømmerhytte Holm Lommedalen 1956
1957 Einebustad Eckhoff Lyder Sagens gate 6 Oslo Oslo I samarbeid med Bengt Espen Knutsen 1957
1958 Einebustad Lie og Lionæs Pans veg 6 - 8 Oslo 1958
1958 Rådhus Askim Konkurranse
1958 Kyrkje Holmen Askar Konkurranse 1. pr. 1965
1959 Einebustad Faye Schjøll Kragerø Prosjekt 1959
1959 Yrkesskole Molde Konkurranse
1960 Einebustad Engebregtsen Hummerkloa 5 Oslo 1960
1960 Innreiing Fellesbanken Oslo I samarbeid med Bengt Espen Knutsen 1960
1960 Kyrkje Fridtjof Nansens plass Oslo I samarbeid med Bengt Espen Knutsen 1960
1960 Sommerhus Bergendahl Tjøme 1960
1961 Sommerhus Torkelsen Portør 1961
1961 Einebustad Ege Østeråsbakken 11 Bærum 1961
1962 Einebustad Holm Bjørnveien 2b Oslo 1962
1962 Tomannsbolig Nilsen Soknsveien 139 Oslo 1962
1962 Kyrkje Landås Bergen Konkurranse
1962 Einebustad Gerhardsen Bærum 1962
1963 Museum, galleri Høvikodden Bærum Konkurranse Honorert. I samarbeid med Bengt Espen Knutsen
1964 Einebustad Aasgaard Dalsveien 19 Oslo 1964
1964 Tømmerhytte for Lavold Setskog 1964
1964 Rådhus Mo i Rana Konkurranse I samarbeid med Bengt Espen Knutsen
1965 Einebustad Sundt Dammanns vei 2 Oslo 1965
Prestebustad Holmen kyrkje Askar Utkast
1967 Einebustad Sondresen Kvernstien 6 Oslo 1967
1965 Sommerhus Cranner Tromauga Arendal Prosjekt
1965 Konserthus Grieghallen Bergen Konkurranse I samarbeid med Bengt Espen Knutsen
1965 Krematorium Haslum Bærum Konkurranse I samarbeid med Bengt Espen Knutsen
1967 Einebustad Rydning Ankerveien Oslo 1967
1969 Bustadby «Humanistisk by» Sørkedalen Oslo Prosjekt
1967 Sommerhus Nygaard Tjøme 1967
1969 Kyrkje Täby Sverige

Utarbeidde etter Tvedten (1982).

Kjelder

endre
 1. Bjerkek, Ole Petter (28. september 2014). «Knut Knutsen». Norsk biografisk leksikon (på norsk). 
 2. 2,0 2,1 Bjerkek, Ole Petter (3. juli 2018). «Knut Knutsen». Store norske leksikon (på norsk). 
 3. Seip, Elisabeth (20. februar 2017). «Knut Knutsen». Norsk kunstnerleksikon (på norsk). 
 4. Lexau, Oslo 2003, s. 408

Bakgrunnsstoff

endre
Litteratur