Stortingets kommunal- og forvaltingskomité

Stortingets kommunal- og forvaltingskomité er ein fagkomitéStortinget. Den vart skipa 19. oktober 2005, og har vore i verksemd i stortingsperiodane 2005-2009 og 2009-2013. Komiteen tok over saksområde mellom anna frå den tidlegare Stortingets kommunalkomité som då vart lagt ned.

Komiteen handsamar saker knytte til kommunal forvalting, regional- og distriktspolitikk, innvandringspolitikk, bustadpolitikk, bygningssaker, nasjonale minoritetar, samiske spørsmål, saker om organisering og verkeområde for statleg forvalting, statens fellesadministrasjon, statleg personalpolitikk - mellom anna løn og pensjon, og partistøtte.

Kommunal- og forvaltingskomiteen hadde 14 medlemmar i perioden 2005-2009, og har 13 medlemmar i perioden 2009-2013.

Medlemmar 2009 - 2013 endre

Frå Arbeidarpartiet
Frå Framstegspartiet
Frå Høgre
Frå Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti (i rekkefølgje)

Bakgrunnsstoff endre