Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er ein journalistpris som vart oppretta i samband med opninga av Nynorsk mediesenter i 2004. Målet med prisen er å medverke til auka bruk av nynorsk i media, og å ære ein journalist som er eit føredøme for andre. Prisen skal gå til ein journalist som har utmerkt seg med bruk av ein levande og god nynorsk i norske media, og som gjennom arbeidet sitt har gjeve nynorsken status og innpass på nye område.

Prisen er på 50.000 kroner og eit kunstverk. Prisen vart delt ut første gong i 2006.

Prismottakarar endre

Kjelder endre

Fotnotar

Bakgrunnsstoff endre