Opna hovudmenyen
Lerkefalk

Status i verda: LC Livskraftig
Status i Noreg: NT Nær truga

Falco subbuteo
Falco subbuteo

Systematikk
Rekkje: Chordata
Klasse: Aves
Orden: Falconiformes
Familie: Falconidae
Slekt: Falco
Vitskapleg namn
Falco subbuteo

Lerkefalken (Falco subbuteo) er ein rovfugl i falkefamilien som et insekt og andre små fuglar. Ein kan kjenna han igjen på dei lange, slanke vengjene hans, og den svaleliknande flukta. Lik som med andre falkar er hoa størst - ho veg 140-340 gram, mens hannen veg 130-230.

Flygande lerkefalk.

Arten hekkar kvart år, og hoa legg 2-3 egg i midten av juni i eit tidlegare brukt reir laga av andre fuglar, som til dømes kråker. Egga blir ruga på i 28-31 dagar, og ungane blir mata i opp til 34 dagar.

Lerkefalken er oppført på norsk raudliste i kategorien sårbar (VU).

KjelderEndra