Ein lydteknikar jobbar med den tekniske sida av lydformidling, til dømes i samband med radio, TV, film, plateinnspeling, konsertar, teater og andre kunstuttrykk.

Ein lydteknikar i arbeid ved Danmarks Radio.
Foto: Philip Meisner

Lydteknikaren er med sine verktøy og sin kunnskap om utstyr, instrument og akustikk, ofte i avgjerande grad med på å forme uttrykksforma til artistane. Av verktøy som ein lydteknikar brukar kan nemnast miksebord, digitale og analoge effektar, equalizer og mikrofonar.

Av og til kan overgangen mellom lydteknikar og musikkprodusent vere uklar. Popgruppa ABBAs lydteknikar, Michael B. Tretow vert for eksempel ofte rekna på linje med berømte plateprodusentar.

Sjå òg endre