Stortingets næringskomité

(Omdirigert frå Næringskomitéen)

Stortingets næringskomité er ein fagkomitéStortinget. Komiteen handsamar mellom anna saker knytte til næringsverksemd, statleg eigarskapspolitikk, reiseliv, landbruk, fiske og skipsfart. Det er denne komiteen som har ansvar for jordbruksavtalen.

Komiteen har 14 medlemmar og vart skipa 21. oktober 1993. I valperioden 2013 - 2017 har komiteen desse medlema [1]:

BakgrunnsstoffEndra

FotnotarEndra