Namnet Mark

mannsnamn

Mark og Marc er mannsnamn danna som kortformer av Markus/Marcus. Desse namna har latinsk opphav og viser til guden Mars, men er blitt spreidde innan den kristne verda gjennom evangelisten Markus, kjend som Marc på fransk og Mark på engelsk.

Gravsteinen til forfattaren best kjend som Mark Twain.

Mark eller Marc har namnedag den 25. april i Estland, Frankrike, Noreg og Ungarn.

Bruk endre

Marc er eit svært vanleg namn i Belgia, og er også mykje brukt i Frankrike og Spania. Forma Mark er vanleg i USA. Namnet kan også vera eit slektsnamn.

I Tyskland var Marc og Mark mykje bruke for gutebarn fødde på 1970-, 1980- og 1990-talet.

I Noreg var namnet mest populært rundt 1960, då over av gutebarn 0,10 % fekk namnet Mark. I 2009 var det 494 menn som heitte Mark og 140 som heitte Marc i Noreg.

Namneberarar endre

Kjelder endre