Norske handelsministrar

Wikimedia-listeartikkel

Norske handelsministrar er ei oversikt over statsrådar med ansvar for handel og tilgrensande saksområde, i tida 1947 til 1996.

Ved kgl.res. 5. desember 1947 blei eit nytt Handelsdepartement oppretta, og det tidlegare Departementet for handel, sjøfart, industri og handverk skifta namn til Industri-, handverk- og skipsfartsdepartementet, til vanleg kalla Industridepartementet. I 1955 fekk departementet nye ansvarsområde og skifta namn til Handels- og skipsfartsdepartementet. Statsråden blei til vanleg framleis kalla handelsminister fram til departementet blei avvikla pr 31. desember 1987. Statsrådposten heldt fram utan eige departement, innan Utanriksdepartementet, frå 1. januar 1988 til 25. oktober 1996.

Handelsdepartementet (1947–1955)

endre

Handels- og skipsfartsdepartementet (1955–1987)

endre

Utanriksdepartementet, handels- og skipsfartssaker (1987–1996)

endre