Norske industriministrar

Norske industrisministrar er ei oversikt over statsrådar i Industridepartementet.

Ved kgl.res. 5. desember 1947 vart eit nytt Handelsdepartement oppretta, og det tidlegare Departementet for handel, sjøfart, industri og handverk skifta namn til Industri-, handverk- og skipsfartsdepartementet - til vanleg kalla Industridepartementet. Industridepartementet vart delt, då Olje- og energidepartementet vart oppretta 11. januar 1978. Industridepartementet vart nedlagt i 1988, og Næringsdepartementet vart oppretta.

Statsråd Parti Frå Til
Lars Evensen Arbeidarpartiet 5. november 1945 19. november 1951
Arne Drogseth (kst.) Arbeidarpartiet 29. juni 1951 11. november 1951
Lars Evensen Arbeidarpartiet 19. november 1951 2. november 1953
Nils Handal Arbeidarpartiet 2. november 1953 22. januar 1955
Gustav Sjaastad Arbeidarpartiet 22. januar 1955 9. april 1959
Kjell Holler Arbeidarpartiet 9. april 1959 4. juli 1963
Trygve Lie Arbeidarpartiet 4. juli 1963 28. august 1963
Kaare Meland Høgre 28. august 1963 25. september 1963
Trygve Lie Arbeidarpartiet 25. september 1963 20. januar 1964
Karl Trasti Arbeidarpartiet 20. januar 1964 12. oktober 1965
Sverre Walter Rostoft Høgre 12. oktober 1965 17. mars 1971
Finn Lied Arbeidarpartiet 17. mars 1971 18. oktober 1972
Ola Skjåk Bræk Venstre 18. oktober 1972 16. oktober 1973
Ingvald Ulveseth Arbeidarpartiet 16. oktober 1973 15. januar 1976
Bjartmar Gjerde Arbeidarpartiet 15. januar 1976 11. januar 1978
Olav Haukvik Arbeidarpartiet 11. januar 1978 8. oktober 1979
Lars Skytøen Arbeidarpartiet 8. oktober 1979 4. februar 1981
Finn Kristensen Arbeidarpartiet 4. februar 1981 14. oktober 1981
Jens-Halvard Bratz Høgre 14. oktober 1981 16. september 1983
Jan P. Syse Høgre 16. september 1983 4. oktober 1985
Petter Thomassen Høgre 4. oktober 1985 9. mai 1986
Finn Kristensen Arbeidarpartiet 9. mai 1986 31. desember 1987

Bakgrunnsstoff endre