68°26′21″N 17°24′48″E / 68.43917°N 17.41333°E / 68.43917; 17.41333

Narvik kyrkje
Foto: hirotomo t
Ankenes kyrkje
Foto: Trond Laksaa/kirkenorge.no
Kjøpsvik kyrkje
Foto: kirkenorge.no

Ofoten prosti er eit tenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Narvik.

Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eitt eller fleire sokn.

Prestegjeld og sokn i Ofoten prosti

endre
  • Lødingen prestegjeld med
    • Lødingen sokn (Lødingen Sokn er ikkje lenger med i Ofoten prosti, då Lødingen vart overført til Vesterålen prosti 1. januar 2020)

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre