Opna hovudmenyen

Ole Myrvoll

norsk økonom, politikar og professor

Utdanning og yrkeskarriereEndra

Myrvoll blei fødd i Kragerø. Han blei uteksaminert som cand. oecon. i 1935, og tok mastergrad ved University of Virginia i 1937. Han arbeidde ved Norges Handelshøyskole i Bergen og fullførte doktorgrad der i 1957. Han var professor i teoretisk samfunnsøkonomi ved NHH frå 1957, og var gjesteprofessor ved Colgate University New York (19581959) og Bowdon College i Maine (1962).

I 1947 kom han inn i formannskapet i Bergen for Venstre.

RegjeringEndra

Ordførar i BergenEndra

Frå 1972 til 1973 var han den første ordføraren i den samla storkommunen Bergen.

StortingsrepresentantEndra

Då Venstre blei splitta i 1972 gjekk Myrvoll med i Det Nye Folkepartiet (seinare Det Liberale Folkepartiet). I 1973 vart han valt inn på Stortinget for DNF, den einaste gongen partiet fekk valt inn ein stortingsrepresentant.

StortingskomitéarEndra

Seinare yrkeskarriereEndra

Etter tida si på Stortinget hadde Myrvoll ei rekkje styreverv, mellom anna som styreleiar for NORAD frå 1977 til 1983. Han døydde i Bergen.

BakgrunnsstoffEndra