Regjeringa Borten

Bortenregjeringa var den første regjeringa som braut med Arbeidarpartiet sitt einevelde etter den andre verdskrigen. Regjeringa vart oppkalla etter statsministeren, Per Borten frå Senterpartiet.

Partia Senterpartiet (Sp), Høgre, Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V) samarbeidde om å danna regjering.

Ministrar og statsrådar endre

Sjå òg endre

Kjelder endre

Per Borten si regjering hos Regjeringen.no, vitja 15. januar 2010

Bakgrunnsstoff endre