Noregs handelshøgskole

(Omdirigert frå NHH)

Noregs handelshøgskole (NHH) er ein vitskapleg høgskule som underviser og forskar i økonomiske og adminstrative fag. Skulen ligg i Bergen og har i underkant av 3000 studentar og om lag 300 tilsette.

Noregs handelshøgskole

Grunnlagd1936
KommuneBergen kommune
RektorØystein Thøgersen
Elevar3 453
Tilsette399
Kart
Norges handelshøyskole
60°25′23″ N 5°18′7″ E

Tidlegare gav eit fireårig studium ved NHH graden Siviløkonom. Etter innføringa av Kvalitetsreforma er no undervisninga delt inn i eit treårig bachelor-studium og eit toårig master-studium. I tillegg underviser NHH på PhD-nivå (doktorgrad). Skulen har også studier for dei som ønskjer å bli statsautorisert revisor, og arrangerer translatør-eksamen.

NHH sin seksjon for etter- og vidareutdanning tilbyr m.a. fleire Executive MBA-studier med ulike spesialiseringar.

Saman med Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF) og Administrativt Forskningsfond (AFF) utgjer Noregs handelshøgskole det som vert omtalt som NHH-miljøet.

Personar i leiinga Endra

Kjende personar med band til NHH Endra

Tilsette Endra

Tidlegare studentar Endra

Andre Endra

Bakgrunnsstoff Endra