Veka

Onsdag, midtvekedag eller mekedag er dagen som kjem midt i arbeidsveka, i tidlegare tid midt i sjølve veka. Dagen er kalla opp etter den norrøne guden Odingermanske språk, og etter guden Merkur på dei romanske.

På gamalengelsk vart Odin kalla Woden. Derav namnet Wednesdayengelsk. På tysk har namnet Mittwoch, midtveke, erstatta det eldre namnet Wodanstag. På liknande vis finst ordet «mekkdag» (frå norrønt miðvikudagr, ‘midtvekedag’) framleis i eldre nordmørsdialekt og på Island blir dagen kalla miðvikudagur.

Kvekarane føretrekk å kalla dagen den fjerde dagen, heller enn å bruka det heidenske namnet.

Særskilde onsdagar

endre