Ein personalunion er ein union der to eller fleire statar har eit felles statsoverhovud som regjerer over alle statane, men der kvar enkelt stat er uavhengig av kvarandre og difor vert rekna som sjølvstendige.

Personalunionar endre

Sjå òg endre