Pyrargyritt

Pyrargyritt, mørkeraudgyldigerts eller antimonsølvblende, er eit blautt, mørkeraudt til svart mineral, eit sølvhaldig sulfosalt, Ag3SbS3, som krystalliserer trigonalt. Det er ein ganske viktig sølverts, til dømes i Chile og Mexico. I Noreg er det kjent mellom anna frå Kongsberg.

Pyrargyritt
Mineraly.sk - pyrargyrit.jpg
Generelt
KategoriSulfosalt
Kjemisk formelAg3SbS3
Strunz-klassifisering02.GA.05
Identifikasjon
Fargemørkeraud til raud-svart
KrystallformPrismatiske krystallar med romboedrisk og ulikesida overflater ved endane. Ingen perpendikulære spegelplan og derfor kan ein sjå hemimorfiske krystall i sjeldne tilfelle.
Krystallsystemtrigonal; 3m
KløyvStundom tydeleg i tre retningar forming rhomboheder
Brotmuslig
Mohs hardleiksskala2.5
Glansadamantin
Strekfargemørk kirsebærraud
Spesifikk vekttilnærma 5,8
Optiske eigenskapar
Brytingsindeksgjennomskineleg til nesten ugjennomsiktig
Andre eigenskaparvert mørkare i eksponert lys. Krystaller er ofte stripete

Den tilsvarande arsensambindinga er proustitt.

KjelderEndra