Raymond Johansen

norsk politikar

Raymond Johansen (fødd 14. februar 1961) er ein norsk politikar, fødd i Oslo, og partisekretær for Arbeidarpartiet. Før han på landsmøtet i Arbeidarpartiet 21. april 2009 vart vald til ny partisekretær etter Martin Kolberg, arbeidde han som statssekretær i Utanriksdepartementet. Han hadde også same funksjon i regjeringa Stoltenberg I, frå våren 2000 til oktober 2001. Etter valnederlaget til Arbeidarpartiet ved stortingsvalet i 2001 leidde Johansen det interne utvalet som studerte valnederlaget og føreslo tiltak for å gjenreise tilliten til partiet. Han var i mellomtida generalsekretær i Flyktninghjelpen 2002–2005.

Raymond Johansen
Raymond Johansen.jpg
Fødd 14. februar 1961
Parti Arbeidarpartiet, Sosialistisk Venstreparti
Raymond Johansen

Johansen var tidlegare medlem av Sosialistisk Venstreparti (SV), og har mellom anna vore leiar i Sosialistisk Ungdom frå 1986 til 1988, dvs. mellom leiarperiodane til Kristin Halvorsen og Paul Chaffey og i Oslo SV i perioden 1990–91. Før han vart politikar, var han både røyrleggjarlærling, lastebilsjåfør og pleieassistent.[1] Johansen er utdanna røyrleggjar, og var med som fagmann i hjelpearbeidet til Røde Kors etter jordskjelvet i Armenia i 1989.

Johansen var ein av tre SV-byrådar i det samarbeidsbyrådet som Rune Gerhardsen leidde i Oslo frå 30. september 1992 til 25. oktober 1995, og var då byråd for miljø og samferdsle. Under folkeavstemminga om EU i 1994 markerte byrådane Raymond Johansen og Terje Kalheim seg som EU-tilhengjarar. Etter kommune- og fylkestingsvalet i 1995, melde dei begge overgang til Arbeidarpartiet.[2]

Raymond Johansen (2015)

Som statssekretær arbeidde Johansen med internasjonale (ikkje-europeiske) spørsmål, ikkje minst med fredsarbeidet i Palestina, Sudan, Eritrea, og Afrika elles. Frå 1996 til 2000 var Johansen avdelingsdirektør i NORAD. Fredsarbeid og utviklingsspørsmål er dei fremste interessefelta til Johansen i utanrikspolitikken, og i eigenskapen som statssekretær overlappa ansvarsområdet hans delvis fagfeltet til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

FotballEndra

Johansen og heile familien hans er Vålerenga-supporterar. I slutten av juli 2007 tok Raymond Johansen over som leiar for elitestyret i Vålerenga Fotball etter Espen Musæus.

KjelderEndra

FotnotarEndra

  1. Hvem er hvem?, s. 291
  2. «Raymond Johansen» på Dagsavisen.no.