Regjeringa Blehr I

Regjeringa Blehr I, Otto Blehr si første regjering var ei norsk regjering som sat frå 21. april 1902 til 22. oktober 1903.[1] Regjeringa var ei rein Venstreregjering.

Namn Parti Frå Til
Statsminister
og sjef for Indredepartementet
(Frå 1.1.03 kalt Handelsdepartementet)  
Otto Blehr   V        
Norsk statsminister i Stockholm   Ole Anton Qvam   V        
Statsråd i Namn Parti Frå Til
Landbruksdepartementet   Wollert Konow (H)   V      9. juni 1903 [2]  
   Gunnar Knudsen   V   9. juni 1903     
Finansdepartementet   Elias Sunde   V      juni 1903  
   Gunnar Knudsen   V   juni 1903     
Revisjonsdepartementet   Wollert Konow (H)   V      9. juni 1903 [3]  
   Otto Blehr   V   9. juni 1903     
Kyrkjedepartementet   Vilhelm Andreas Wexelsen   V        
Forsvarsdepartementet   Georg Stang   V      9. juni 1903  
   Thomas Heftye   V   9. juni 1903     
Justisdepartementet   Søren T. Årstad   V        
Arbeidsdepartementet   Jørgen Løvland   V        
Statsrådsavdelinga i Stockholm   Sigurd Ibsen   V        
   Gunnar Knudsen   V      mars/juni 1903  
   Elias Sunde   V   9. juni 1903     

Kjelder Endra

  1. «Otto Blehrs første regjering». Regjeringa.no. Henta 3. juli 2017. 
  2. Sjukepermisjon frå 30. mars 1903 og til han formelt trådde ut 9. juni. Knudsen var konstituert i denne perioden.
  3. Sjukepermisjon frå 30. mars 1903 og til han formelt trådde ut 9. juni. Knudsen var konstituert i denne perioden. Gunnar Knudsen var konstituert i denne perioden, seinare tok Blehr tok.