Ei rotfrukt er ei rot med ein viss storleik som kan brukast til mat. Dei blir gjerne rekna som ein type grønsak. Rotfrukter har den fordelen at dei kan lagrast over lang tid, og dei inneheld mykje vitaminar, mineral og fiber. Dei er derfor god og billlig vintermat i nordlege strok. Rotfrukter blir gjerne kokte og bakte, og meir uvanleg steikte. Dei treng ofte lang tid på å bli kokte.

Døme på rotfrukter endre

 
Daikon.
 
Yams.

Røter som hovudsakleg gjev smak, som lauk, kvitlauk og ingefær, blir normalt ikkje rekna som rotfrukter.