Sør-Østerdal prosti

Sør-Østerdal prosti er eit tenestedistrikt i Hamar bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Elverum.

Elverum kyrkje

Prostiet er inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske Kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestegjeld og sokn i Sør-Østerdal prosti: Endra

Sjå òg: Endra