Domkyrkjeruinane
Foto: Axel Lindahl/Norsk folkemuseum

Hamar bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Bispesetet er på Hamar med Hamar domkyrkje.

HistorieEndra

Hamar bispesete vart oppretta i 1153. Ved reformasjonen i 1537 vart biskop Mogens send til Danmark som fange og døydde i 1542. Hamar bispedømme vart då lagt inn under Oslo. Ei svensk hæravdeling la Hamardomen i ruinar i 1567 under den nordiske sjuårskrigen. Ruinane står i dag under glas og fungerer både som kyrkje, kulturminne og turistattraksjon.

Hamar bispedømme vart skilt ut att i 1864. Vang kyrkje var biskopkyrkje i to år, fram til 1866, då Hamar domkyrkje stod ferdig.

Biskoper i Hamar bispedømme 1864-2006Endra

Halvor Olsen Folkestad 1864-1887
Arnoldus Hille 1887-1906
Christen Brun 1906-1917
Otto Jensen 1917-1918
Gustav Johan Fredrik Dietrichson 1918-1922
Mikkel Bjønness-Jacobsen 1922-1934
Henrik Hille 1934-1947
Kristian Schjelderup 1947-1964
Alexander Johnson 1964-1974
Georg Hille 1974-1993
Rosemarie Köhn 1993-2006
Solveig Fiske 2006-

ProstiEndra

Hamar bispedømme har følgjande prosti:

Hamar domprosti
Ringsaker prosti
Solør, Vinger og Odal prosti
Sør-Østerdal prosti
Nord-Østerdal prosti

Nord-Gudbrandsdal prosti
Sør-Gudbrandsdal prosti
Toten prosti
Hadeland og Land prosti
Valdres prosti

FellesrådEndra

Bispedømmet har har følgjande fellesråd:

Jevnaker
Lunner
Gran
Søndre Land
Nordre Land
Sør-Aurdal
Etnedal
Nord-Aurdal
Vestre Slidre
Øystre Slidre
Vang
Kongsvinger
Hamar
Ringsaker
Løten
Stange
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Trysil
Åmot

Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Lillehammer
Gjøvik
Lesja
Skjåk
Lom
Vågå
Nord-Fron
Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer og Tretten
Gausdal
Østre Toten
Vestre Toten