Opna hovudmenyen
Domkyrkjeruinane
Foto: Axel Lindahl/Norsk folkemuseum

Hamar bispedømme er eit bispedømme i Den norske kyrkja. Bispesetet er på Hamar med Hamar domkyrkje.

HistorieEndra

Hamar bispesete vart oppretta i 1153. Ved reformasjonen i 1537 vart biskop Mogens send til Danmark som fange og døydde i 1542. Hamar bispedømme vart då lagt inn under Oslo. Ei svensk hæravdeling la Hamardomen i ruinar i 1567 under den nordiske sjuårskrigen. Ruinane står i dag under glas og fungerer både som kyrkje, kulturminne og turistattraksjon.

Hamar bispedømme vart skilt ut att i 1864. Vang kyrkje var biskopkyrkje i to år, fram til 1866, då Hamar domkyrkje stod ferdig.

Biskoper i Hamar bispedømme 1864-2006Endra

ProstiEndra

FellesrådEndra