Torvik

Wikimedia-fleirtydingsside

Torvik eller Torvika er eit namn med mange tydingar:

Stadnamnet Torvik eller TorvikaEndra

Torvik er samansett av namnet åt guden Tor og vik og er nytta som stadnamn mange stader i Noreg.

Slektsnamnet TorvikEndra

Torvik er òg eit slektsnamn, og det er i overkant av 600 som har det per 2005.

Andre ordEndra

BakgrunnsstoffEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.