Tromsø domprosti

Tromsø Domprosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Sidan prostiet er knytt til Tromsø Domkyrkje, er det leia av ein domprost. I tillegg til kommunane Tromsø og Karlsøy høyrer også Svalbard til prostiet.

Tromsø Domkyrkje
Foto: ashfay
Grønnåsen kyrkje
Foto: Harald Groven
Tromsdalen kyrkje (Ishavskatedralen)
Svalbard kyrkje

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Tromsø Domkyrkje prosti endre

Tromsø kommune endre

Karlsøy kommune endre

Svalbard endre

Sjå òg endre

Bakgrunnsstoff endre