Verneplan II for vassdrag

Verneplan II for vassdrag er den andre av fire verneplanar for vassdrag. Som verneplan I bygde òg denne på ei tilråding frå kontaktutvalet for kraftutbygging og naturvern, leidd av vassdragsdirektør i NVE, Hans Sperstad.

Dette resulterte i at Stortinget i 1980 vedtok varig vern av 51 nye vassdragsobjekt og at 133 vassdrag vart verna mellombels fram til 1985 i lag med dei 51 frå Verneplan I.

Verna vassdrag

endre

Desse vassdraga vart verna i Verneplan II for vassdrag:

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre