Vestlandsbanen

Vestlandsbanen er ein foreslått høghastigheitsbane mellom Bergen og Jæren. Om banen blir bygd ligg langt fram i tid. Med den foreslåtte traséen er den kortaste reisetida mellom dei to byane estimert til 1 time og 23 minutt. Det er foreslått at banen skal gå i tunnel frå Stavanger under Boknafjorden til Haugesund. Deretter fortsetje til Stord via ein undersjøisk tunnel. Frå Stord vil han gå i bru over Langenuen til Tysnes og vidare til Eikelandsosen i Fusa. Her vil han møte Bergensbanen som fortset til Bergen stasjon. Frå Fusa vil Bergensbanen fortsetje til Voss via Norheimsund, medan Sørlandsbanen vil fortsetje til Kristiansand frå Stavanger.

Foreslåtte stasjonarEndra

Det er foreslått stasjonar på desse stadane: (retning Bergen til Stavanger); Nesttun, Fusa, Tysnes, Stord, Sveio, Haugesund, Fosen.

KjelderEndra