Warum betrübst du dich, mein Herz

Warum betrübst du dich, mein Herz?
BWV 138
Kantate av Johann Sebastian Bach
Sjanger Koral
Periode Barokken
Komponert 1723
Første framføring 5. september 1723
Publiseringsdato 1847
Typisk lengd 18:16
Satsar 8

Warum betrübst du dich, mein Herz?, BWV 138, er ein kyrkjeleg kantate komponert av Johann Sebastian Bach.

Han vart komponert i Leipzig i 1723 for den 15. sundagen etter treeiningssundag, som dette året var den 5. september.

Teksten er skriven av ein ukjend tekstforfattar.

Koraltemaet er basert på salmen «Warum betrübst du dich, mein Herz». Denne koralmelodien er funne som udaterte skillingsviser på midten av 1500-talet i Nürnberg. Ein av desse kjem frå Nürnberg i 1561. Komponisten og tekstforfattaren er ukjend. I mange år trudde ein at Hans Sachs kunne ha skrive både melodi og tekst.

Instrumentering og strukturEndra

Stykket er instrumentert for to oboar d’amore, to fiolinar, bratsj og basso continuo, samt fire songsolistar (sopran, alt, tenor, bass) og firedelt kor.

Det består av åtte satsar:

  1. «Warum betrubst du dich, mein Herz», Koral
  2. «Ich bin veracht't, der Herr hat mich zum Leiden», Resitativ for bass
  3. «Er kann und will dich lassen nicht», Koral
  4. «Ach! wie? Gott sorget freilich fur das Vieh», Resitativ for sopran
  5. «Ach susser Trost! Wenn Gott mich nicht verlassen», Resitativ for tenor
  6. «Auf Gott steht meine Zuversicht», Arie for bass
  7. «Ei nun! so will ich auch recht sanfte ruh'n», Resitativ for alt
  8. «Weil du mein Gott und Vater bist», Koral

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra