Wikipedia:Utvald bokmålsartikkel/2012

Utvald bokmålsartikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Veke 1
Det offisielle og sterkt retusjerte propagandabildet av Kim Il-sung.

Kim Il-sung (1912-1994) proklamerte Den demokratiske folkerepublikken Korea i 1948 og var deretter landets leder frem til sin død. Han gjorde Nord-Korea til verdens mest militariserte og lukkede land med seg selv som totalitær diktator. Han var inspirert av kinesisk kommunisme og økonomisk planlegging, men arbeidet også for en nasjonal koreansk kommunisme, hvor tanken om selvberging – juche – ble den dominerende økonomiske ideologi.

Han etablerte en personkultus som kunne minne om religiøs tilbedelse. Han fremstilte seg selv som en konfutsiansk farsfigur som fortjente hele folkets totale respekt og kjærlighet, ikke ulikt de japanske keiserne. Kim Il-sung ble erklært «evig president» etter sin død. Sønnen Kim Jong-il overtok likevel som de facto statsleder i 1994, og Nord-Korea ble dermed verdenshistoriens første kommunistiske familiedynasti. Les mer…
Vis - historikk


Veke 2

Kameleoner er en gruppe av skjellkrypdyr, som er kjent for sin evne til raskt å skifte farge. De fleste artene lever i busker og trær der de holder seg fast med egenartede gripeføtter. Øynene kan beveges uavhengig av hverandre, og brukes til å sikte inn byttedyr, som så fanges ved å skyte ut den lange tunga. Kameleonene utgjør et karakteristisk innslag i Madagaskars fauna, men de lever også i Afrika, rundt Middelhavet og i Sørvest-Asia.

Kameleoner finnes i mange typer skog og savanne, og noen lever i ørken- og steppeområder. Total lengde varierer fra 3,4 cm hos Brookesia minima, til 68,5 cm hos hannene til kjempekameleon. Hodet og kroppen er flattrykt fra sidene, og det er ingen tydelig hals. Les mer…
Vis - historikk


Veke 3
Kirkebygningen i Concepción

Jesuittenes misjonsstasjoner i Chiquitos i departementet Santa Cruz i Bolivia ble grunnlagt av jesuittene på 1600- og 1700-tallet som en bosetningstype kalt jesuittreduksjoner (reducciones de indios). Hensikten var å drive kristen misjon.

Den indre regionen av Sør-Amerika var for det meste uutforsket på slutten av 1600-tallet. Jesuittene utforsket området og grunnla elleve bosetninger i Chiquitanía i løpet av 70 år. De bygget kirker i en unik og distinkt stil som kombinerte elementer fra europeisk og lokal arkitekturtradisjon. Seks av misjonsstasjonene er blitt oppført på UNESCOs verdensarvsliste. Disse misjonsstasjonene utmerker seg ved blandingen av europeiske og indianske tradisjoner. Les mer…
Vis - historikk


Veke 4
Carl I. Hagen, pressefoto fra Frp

Carl I. Hagen (født 1944) var Fremskrittspartiets formann 1978–2006 og bygde opp partiet fra å ha falt ut av Stortinget til å bli et av landets største opposisjonspartier.

Hagen kom første gang inn på Stortinget 1974–77. Han kom tilbake i 1981 og satt deretter sammenhengende frem til 2009. I disse årene var han Fremskrittspartiets ubestridte frontfigur på tross av perioder med intern uro, blant annet rundt «Dolkesjø»-landsmøtet i 1994.

Hagen var en sentral opposisjonspolitiker gjennom mer enn 25 år. I 1986 var han med på å felle den borgerlige Willoch-regjeringen. Senere har Hagen blant annet skapt debatt om innvandrings- og integreringspolitikk, vært Stortingets visepresident og vekselvis vært støttespiller for og motstander av flere ikke-sosialistiske regjeringer. Les mer…
Vis - historikk


Veke 5
Sandfirfisle (firfisler)

Skjellkrypdyr er en av de fire gruppene som nålevende krypdyr deles inn i, og de omfatter omtrent 96 % av alle nålevende krypdyrarter. (De øvrige nålevende krypdyrene tilhører gruppene skilpadder, krokodiller og tuataraer.)

Det har vært vanlig å fordele skjellkrypdyrene på tre delgrupper: stort sett firbente øgler, lemmeløse slanger og ormeøgler. Alle har en hud som er dekket av skjell eller plater. Med over 8000 arter utgjør de en stor del av de landlevende virveldyrene. Til sammenligning er det ca. 5500 arter av pattedyr. De fleste skjellkrypdyr lever i tropene, og artsantallet avtar mot polene. Les mer…
Vis - historikk


Veke 6
Dette portrettet, fra Oslo Domkirkes samling, er gjengitt en rekke steder med påstand om at det forestiller Jens Nilssønn. Dette er imidlertid omstridt

Jens Nilssøn (1538–1600) var en norsk biskop (superintendent) i Oslo og forfatter. Han var en av Oslohumanistene, en krets av menn fra i siste halvdel av 1500-tallet som representerer humanismens gjennombrudd i Norge.

Han utga i sin levetid flere bøker på latin og dansk og sto i brevveksling med en rekke av samtidens fremste personligheter i Danmark-Norge, blant andre Tycho Brahe. Særlig er han berømt for sine Visitasbøker som han lot «drengen» Oluf Børgessøn nedskrive under sine mange visitasreiser over hele Østlandet, og som danner et enestående tidsbilde fra 1500-tallets Norge. Les mer…
Vis - historikk


Veke 7
:no:Svalbards geologi

Svalbards geologi avspeiler spenninger og sammenstøt mellom tre grunnfjellsplater: Nord-Amerika, Siberia og Baltika. Svalbard har en uvanlig variert og komplisert geologi til felles med Øst-Grønland og havområdene i Barentshavet, som vitenskapen ennå ikke helt forstår.

Geologien favner sedimenter som vitner om åpningen av Atlanterhavet. I vest og nordøst er dyptliggende grunnfjell hevet opp under slike jordplatebevegelser som den Kaledonske fjellkjedefoldingen for drøyt 400 millioner år siden. Spitsbergens sentralområde er unikt med gammel havbunn og sandsteinslag fra karbon-trias og framover, som en blottstilt modell av lagene på havbunnen. Knapt metertykke kullag ligger horisontalt i midten og vertikalt langs sentralfeltets ytterkanter.Les mer…
Vis - historikk


Veke 8
Verdens helseorganisasjon anslår at 140 millioner mennesker over hele verden er alkoholmisbrukere

Alkoholisme eller alkoholavhengighet er en invalidiserende avhengighetslidelse. Lidelsen er preget av tvangsmessig og ukontrollert forbruk av alkohol, til tross for negative effekter på helsen til den som drikker og på vedkommendes sosiale relasjoner og status. Alkoholisme er, som andre former for stoffavhengighet, definert som en sykdom som kan behandles.

De nøyaktige mekanismene som ligger til grunn for alkoholisme er usikre, men risikofaktorer omfatter sosialt miljø, stress, psykisk helse, genetisk disposisjon, alder, etnisk gruppe og kjønn. Langvarig alkoholmisbruk gir forstyrrelser i hjernen som opprettholder alkoholikerens manglende evne til å slutte å drikke og resulterer i alkoholisk abstinenssyndrom ved stans i alkoholinntaket. Alkoholisme har også dyptgripende sosiale konsekvenser for alkoholikerne selv og deres nærmeste. Les mer…
Vis - historikk


Veke 9
Galileo Galileis skisser og observasjoner av Månen viste at den var full av fjell og kratre.

Astronomi er det vitenskapelige studiet av himmellegemer (som stjerner, planeter, kometer og galakser) og fenomener utenfor jordens atmosfære (slik som kosmisk bakgrunnsstråling). Den befatter seg med himmellegemers utvikling, fysikk, kjemi, meteorologi og bevegelser, så vel som universets utforming og utvikling.

Astronomi er en av de eldste vitenskaper. Det var imidlertid med oppfinnelsen av teleskopet på begynnelsen av 1600-tallet at faget utviklet seg til en moderne vitenskap. Tidligere har astronomi innbefattet ulike disipliner som astrometri, stjernenavigasjon, observasjonell astronomi, utvikling av kalendre, og også astrologi, men profesjonell astronomi regnes nå å være omtrent synonymt med astrofysikk. Siden det 20. århundre har faget astronomi blitt splittet til observasjonelle og teoretiske grener. Les mer…
Vis - historikk


Veke 10
Vinskvetten på scenen i Stavanger i 2006. Foto: Jarvin

Vinskvetten (også Salhus Vinskvetten) var en revy- og musikkgruppe som ble stiftet i 1975.

Vinskvetten kom fra i Salhus i Bergen, og ble en av de største revygruppene på Vestlandet. Stort sett hele platesalget skjedde der, det var der de turnerte, og de ble i liten grad kjent utenfor landsdelen. Gruppen utmerket seg med sin bruk av strilamål og tekster med humoristiske miljøskildringer fra de små industribygdene som ligger rundt Bergen. Gruppen ble oppløst i 2009 med showet No kjem dei tre siste som gikk for fulle hus i mange måneder i Bergen. Gruppen gav ut seks album og et samlealbum. Tre av albumene solgte til gullplate. Navnet var opprinnelig en parodi på Salhuskvintetten. Les mer…
Vis - historikk


Veke 11
Andorra har 84000 innbyggere og dekker 468 km²

Andorra er et lite land som ligger imellom Frankrike og Spania i den østlige delen av fjellkjeden Pyreneene. Landet er et fyrstedømme med to samfyrster som statsoverhoder, biskopen av Urgell og Frankrikes president. Ordningen med to samfyrster ble traktatfestet i 1278. Først i 1993 ble landet en suveren stat, og fullverdig medlem av det internasjonale samfunn.

Andorras politiske system har gjennomgått en reformprosess der grunnloven av 1993 har gjort landet til et parlamentarisk demokrati. Det tidligere fattige og isolerte landet opplevde fra 1950-tallet og utover en økonomisk oppgangsperiode. Turisme og handel, bankvirksomhet og eiendomsutvikling har vært de viktigste sektorene i økonomien. Les mer…
Vis - historikk


Veke 12
Gunilla Bergström, som har skrevet bøkene om Albert Åberg, fikk Astrid Lindgren-prisen i 1981. Bilde fra 2006

Astrid Lindgren-prisen er en årlig litteraturpris som tildeles svenske barnebokforfattere, «för förtjänstfullt författarskap inom barn- och ungdomslitteraturen». Prisen ble stiftet i 1967 av forlaget Rabén & Sjögren, som var Lindgrens eget forlag, både som forfatter og som forlagsredaktør.

Prisbeløpet er 50 000 svenske kroner, og den deles ut årlig på Astrid Lindgrens fødselsdag den 14. november. Juryen for prisen består av representanter for forlaget og for Astrid Lindgrens familie. Les mer…
Vis - historikk


Veke 13
Regjeringskvartalet slik det så ut før juli 2011, sett fra Johan Nygaardsvolds plass. Til venstre Y-blokken, til høyre Høyblokken. Foto: J. P. Fagerback

Regjeringskvartalet er en samling bygninger langs Akersgata og Grubbegata i Oslo sentrum som huser mange av regjeringens kontorer. Kvartalet består av åtte bygninger på ca. 163 000 kvm. med ca. 4000 arbeidsplasser. I tillegg kommer R6, byggetrinn 6 med adresse til Teatergata og Keysers gate, som tas i bruk i 2012.

Regjeringskvartalet er bygget ut i etapper fra Gamle regjeringsbygning ble tatt i bruk i 1906, og et byggetrinn om lag hvert tiende år fra Høyblokken sto ferdig i 1958. Utbyggingshistorien spenner fra det store, monumentale kvartalet i nyrenessansestil som ble planlagt fra 1887, hvorav bare en sidefløy, Gamle regjeringsbygning i nasjonalt preget jugendstil, ble bygget, via 1930-årenes funksjonalisme med oppløsning av den gamle bystrukturen, til det femte byggetrinnet i 1990-årene (R5), med lojal tilpasning til gammelt gateløp. Under terrorangrepet i 2011 ble mange av bygningene sterkt skadet, og det diskuteres om noen av dem bør rives og erstattes med nye bygninger. Les mer…
Vis - historikk


Veke 14
Satellittbilde av Falklandsøyene. Den 74 dager lange Falklandskrigen brøt ut for 30 år siden, 2. april 1982

Falklandsøyene er en øygruppe i Sør-Atlanteren. Den ligger omtrent 480 km fra det søramerikanske fastlandet. Øygruppen består av de to hovedøyene Vest-Falkland og Øst-Falkland og 776 mindre øyer, og er et oversjøisk område tilhørende Storbritannia. Øygruppens hovedstad, Stanley, ligger på Øst-Falkland, og øyene har 3140 innbyggere.

Det engelske navnet Falkland Islands er fra 1690, etter jarlen av Falkland som var medeier av skipet «Welfare» som besøkte øyene. Det spanske navnet Islas Malvinas er avledet av det franske Îles Malouines som øyene fikk av de første kjente bosetterne – sjøfolk og fiskere fra Saint-Malo i Bretagne.

Suvereniteten over Falklandsøyene er omstridt, og helt siden øyene ble britiske i 1833 har Argentina gjort krav på området. Denne konflikten førte til Falklandskrigen mellom Storbritannia og Argentina i 1982. Les mer…
Vis - historikk


Veke 15
Mads Johansen Lange, malt på Bali av en kinesisk kunstner

Mads Johansen Lange (1807-1856), med tilnavnet Kongen av Bali, var en dansk handelsmann, fredsmegler på Bali, ridder av den nederlandske løveorden og mottaker av den danske Fortjenstmedaljen i gull.

Som ung dro Lange i utenriksfart som sjømann og bosatte seg i Det fjerne østen, primært på Bali. Her bygde han opp et blomstrende handelsimperium basert på eksport av blant annet ris, krydder, oksekjøtt og import av våpen og tekstiler. Han stod på god fot med både de lokale balinesiske rajahene som de nederlandske kolonisatorer, og opptrådte i 1840-årene med hell som fredsmegler mellom nederlenderne og rajahene.

Han døde bare 48 år gammel, muligens etter å ha blitt forgiftet. På det tidspunktet var handelsimperiet hans på vei nedover. Les mer…
Vis - historikk


Veke 16
Jupiter og de fire største månene (montasje)

Jupiters måner er en gruppe på 66 bekreftede måner som kretser rundt planeten Jupiter. Dette er det største følget av måner med «rimelig sikre» baner av alle planetene i solsystemet. De mest massive av dem, de fire galileiske måner, ble oppdaget i 1610 av Galilei og ble de første legemene funnet å gå i bane rundt et legeme som ikke var jorden eller solen.

Siden 1892 har 62 mindre måner blitt oppdaget og fått navn etter elskerinner, erobringer eller døtre av Jupiter eller Zevs. De fire galileiske månene er de klart største objektene i bane rundt Jupiter. De resterende månene og ringene utgjør tilsammen bare 0,003 prosent av den totale massen i bane rundt planeten. Les mer…
Vis - historikk


Veke 17
Wentzels bilde Snekkerverksted (1881) var bildet som ga støtet til Høstutstillingen. Bildet er karakteristisk for de Wentzels naturalistiske malerier fra tidlig 1880-tall

Gustav Wentzel (1859–1927) var en norsk maler. Hans virke strakte seg fra naturalismens gjennombrudd i 1880-årene gjennom nyromantikken til sene år hvor han mest gjentok dekorative vinterlandskap.

Kunsthistorikerne er enige om at Wentzels beste bilder er fra hans første, tidlige periode; malt med detaljrikdom og presisjon i detaljene, svarende til de naturalistiske ideene på 1880-tallet. Et karakteristisk eksempel på dette er Snekkerverksted (1881). Det at dette bildet ble refusert av Christiania Kunstforening, regnes ofte som foranledningen til den kunstnerstyrte Høstutstillingen. Bildet henger i Nasjonalgalleriet, sammen med Frokost (1882) og Frokost II (1885). Han ble tidlig anerkjent som den fremste i sin generasjon, og fikk etterhvert flere av sine 1880-tallsverk innkjøpt av Nasjonalgalleriet. Livet var likevel i perioder preget av dårlig økonomi. Han bodde i Kristiania, Paris, Asker, Vågå og Lom. Les mer…
Vis - historikk


Veke 18
Topografisk kart over Etiopia viser hvordan Riftdalen deler landet i to fjellplatåer

Etiopia er en føderal republikkAfrikas horn, nordøst i Afrika, og verdens 27. største land. Etiopia har aldri vært kolonialisert, og Keiserriket Etiopia varte fra ca. 1270 til det ble styrtet i 1974.

Landet har mer enn 90 etniske grupper, hvorav sju omfatter mer enn én million mennesker. Tradisjonelt har amharer og tigreanere vært de statsbærende og landeiende folkegruppene. Etter avslutningen av borgerkrigen i 1991 har EPRDF-koalisjonen utviklet en statsform som bygger på etnisk baserte regioner og partier. Menneskerettighetssituasjonen i landet regnes som bekymringsfull. Etiopia skårer ekstremt dårlig på de fleste levekårsindekser, og er nr 157 (av 169) på FNs Liste over land etter HDI. Ifølge tall fra FN lever 44 % av innbyggerne under nasjonal fattigdomsgrense. Kombinert med hyppige tørkekatastrofer, borgerkrigen 1974–91 og krigen med Eritrea 1998–2000, gjør dette at etiopierne lever utrygt. Les mer…
Vis - historikk


Veke 19
Furusvermer (Sphinx pinastri) Foto: ©Entomart.ins

Svermere eller tussmørkesvermere (Sphingidae) er en gruppe av sommerfugler som hører til overfamilien spinnere (Bombycoidea). Det finnes 1230 arter, hvorav 15 er funnet i Norge.

De fleste artene har et ganske karakteristisk utseende, med kraftig, spoleformet kropp og lange, smale vinger. De er meget gode flyvere og kan stå stille i luften som kolibrier, som noen av de store artene noen ganger forveksles med. Mange arter kan foreta lange vandringer. Larvene er nakne, vanligvis lett kjennelige på at de har en bakoverrettet utvekst, et «horn» bakerst på kroppen. Svermerne er populære blant insektinteresserte, og er sannsynligvis den av nattsvermerfamiliene man vet mest om. Familiens latinske navn Sphingidae kommer av enkelte larver ligner små sfinxer. Les mer…
Vis - historikk


Veke 20
Caspar David Friedrichs maleri «Vandreren over tåkehavet» uttrykker det romantiske geniets posisjon

Romantikken er en åndsstrømning som dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Romantikken er ofte definert som en grensesprengende tendens. Natursynet går fra å være nærmest mekanistisk til å bli organisk, og kunsten frir seg fra klassisismens regeltvang. Romantikken åpner for eksperimentering med de kunstneriske former, blander genrene, og verdsetter eventyr og myter. Kunsteventyret, eventyrspillet og lesedramet er romantiske genrer. Romantikkens fremste teoretiker var Schlegel.

Filosofisk sett bygger romantikken på arven fra Platon, nyplatonismen og kristen mystikk, foruten på de nyere politiske idealene fra 1700-tallet. De viktigste nøkkelordene er lengsel, erindring, skapende fantasi/imaginasjon, sannhet, frihet og kjærlighet. Romantikken skiller mellom en ytre og en indre/åndelig virkelighet og streber etter å erkjenne og gi uttrykk for den indre virkeligheten. Les mer…
Vis - historikk


Veke 21
Venstres logo. Partiet i sin nåværende form ble dannet i 1910, men det kan føre sin historie tilbake til dannelsen av Det forenede Venstre i 1870.

Venstre, Danmarks Liberale Parti er et politisk parti i Danmark. Siden 2001 er det Danmarks største parti.

Frem til 1990-årene ble Venstre regnet som et bondeparti i slekt med Senterpartiet i Norge, mens Radikale Venstre stod nærmere det norske Venstre. Under partiets forrige formann, Anders Fogh Rasmussen, ble partiets politikk lagt om. I dag står Venstre for en mer liberal politikk, men det definerer seg fremdeles som et sentrumsparti. Den nye stilen gav nye velgergrupper og større oppslutning enn tidligere. Venstre er nå det ledende partiet på borgerlig side i Danmark. Fra 2011 har Venstre 47 mandater i Folketinget og 3 mandater i Europaparlamentet. Partiet hadde statsministeren (Lars Løkke Rasmussen) i koalisjonsregjeringer med Det Konservative Folkeparti 2001–2011. Les mer…
Vis - historikk


Veke 22
Gjallarbrua. En av Gerhard Munthes illustrasjoner til Draumkvedet.

Draumkvedet er Norges mest kjente folkevise (eller middelalderballade). Den er et visjonsdikt i balladestil, og gjengir en rekke syner/visjoner fra dødsriket som en mann ved navn Olav har opplevd i en transeliknende søvn fra julaften til trettende dag jul, dvs. fra 24. desember til 6. januar. I løpet av disse 13 døgnene har sjelen hans midlertidig forlatt legemet og vandret i drømme fra den verden vi fødes i, «fø'esheimen», og inn i det hinsidige, «annheimen» eller «auromheimen». På «trettandagen» meddelte han drømmesynene sine til en lyttende kirkealmue som på den måten fikk kunnskap om det som venter bak dødens grense.

Draumkvedet er den eneste folkeviseballaden som er et gjennomført visjonsdikt. Middelalderen er rik på visjonsdiktning, som Dantes Guddommelige komedie, diktet i Italia på 1300-tallet. Til forskjell fra Dante, er dikteren av Draumkvedet ukjent, som vanlig er i folkediktning. Alderen på Draumkvedet er også ukjent. Leg og lærd har spekulert på hvem dikteren kan ha vært og hvor gammelt kvedet er, og på om dikter og visjonær er en og samme person. At Draumkvedet engasjerer, viser den enorme interesse det har vært omgitt av fra det ble «oppdaget» i Øvre Telemark litt før midten av 1800-tallet og fram til denne dag. Les mer…
Vis - historikk


Veke 23
Merkurs bane har den høyeste eksentrisiteten av alle planetene i solsystemet, og den har den minste aksehelningen.

Merkur (symbol: Mercury symbol.svg) er den innerste og minste planeten i solsystemet og har en omløpstid rundt solen på 87,9 dager.

Man vet forholdsvis lite om Merkur; bakkebaserte teleskop viser kun en opplyst halvmåne med begrensede detaljer. Mye av informasjonen om planeten ble samlet av Mariner 10 (1974–76) som kartla rundt 45 % av overflaten. Siden 2008 har sonden MESSENGER kartlagt planeten. Utseendemessig er Merkur forholdsvis lik månen; den er kraterbelagt med regioner med jevne sletter, har ingen naturlige satellitter og ingen nevneverdig atmosfære. Registrerte observasjoner av Merkur daterer seg minst tilbake til det første årtusenet f.Kr. Les mer…
Vis - historikk


Veke 24
Den unge Håkon Håkonsson blir fraktet i trygghet fra sine fiender, baglerne og kirkens menn, slik Knud Bergslien tenkte seg det.

Borgerkrigstiden i norsk historie varte fra 1130 til 1240. Grovt sett kan borgerkrigstiden deles opp i tre faser: Først sporadisk strid mellom kongsemnene fra år 1130 til ca 1160; andre fase er omfattende kamper mellom kongsemnene fra 1160 til 1184; og siste fase hvor birkebeinerne nedkjemper resten, 11841240.

Bakgrunnen for innbyrdeskrigene er omdiskutert. Målet for de stridende gruppene var alltid å få plassert sin mann på tronen, noe som startet da kong Sigurd Jorsalfare døde i 1130. I det første tiåret av borgerkrigen skiftet alliansene og var sentrert rundt en konge eller tronpretendenter, men mot slutten av 1100-tallet hadde to krigførende partier utkrystallisert seg: birkebeinerne og baglerne. Denne urolige perioden i norsk historie falt forøvrig sammen med en tilsvarende tid i svensk og dansk historie. Les mer…
Vis - historikk


Veke 25

Hyderabad var en stat på det indiske subkontinent. Den ble etablert i 1724 og eksisterte til 1948, da den ble innlemmet i India. Staten var den største av fyrstestatene i kolonitidens India, og hadde i 1947 16 mill. innbyggere. Herskeren ble kalt nizam; han var muslim, mens befolkningen i hovedsak tilhørte hinduismen.

Under nizamdynastiet frigjorde Hyderabad seg fra Mogulriket. Den ble en vasallstat under Storbritannia, en del av britenes indirekte styre av India gjennom flere hundre fyrstestater. Ved Indias deling og selvstendighet i 1947 søkte nizam Asaf Jah VII å gjøre landet uavhengig, og en konflikt med India oppsto. I september 1948 invaderte India landet og det ble omgjort til delstaten Hyderabad. Les mer…
Vis - historikk


Veke 26
Mossefossen og Moss Jernverk sommeren 1800, akvatint av J.W. Edy. En av de viktigste grunnene til at jernverket ble lagt til Moss var fossekraften.

Moss Jernverk ble grunnlagt i 1704 og var i mange år Moss' største bedrift. Med kraft fra Mossefossen ble malm hovedsakelig fra Arendalsfeltet smeltet og bearbeidet til en rekke produkter. Fra midten av 1700-tallet var verket Norges ledende rustningsbedrift og støpte hundrevis av tunge kanoner i jern. Norges første valseverk for jern ble også anlagt der.

Moss Jernverk hadde flere fremtredende eiere, blant dem Bernt Anker og Herman Wedel-Jarlsberg, og verkets administrasjonsbygning, den såkalte Konvensjonsgården, ble brukt for å forhandle frem Mossekonvensjonen i 1814. Ved midten av 1800-tallet møtte verket økt konkurranse fra svenske og engelske jernverk; stigende priser på trekull var også ødeleggende for lønnsomheten – jernverksdelen ble lagt ned i 1873. Moss Jernverk ble solgt for 115 000 spesiedaler i 1875, og området verket lå på ble overtatt av det som etterhvert ble emballasjefabrikken Peterson, som fremdeles benytter det. Les mer…
Vis - historikk


Veke 27
Ekspedisjonsskipet Quest på forsiden av Scientific American, januar 1922

Shackleton–Rowett-ekspedisjonen (1921–22) var den siste antarktisekspedisjonen til den britiske polarforskeren Ernest Shackleton og markerte slutten på den heroiske tidsalder for antarktisutforskning. Ekspedisjonen benevnes tidvis som Quest-ekspedisjonen etter ekspedisjonsskipet «Quest», ei ombygd norsk selfangstskute. Shackletons opprinnelige plan var å utforske Beauforthavet i Arktis, men denne planen ble forkastet. Framdriften sørover ble forsinket av skipets dårlige sjøegenskaper. Før ekspedisjonen hadde kommet i gang, døde Shackleton rett etter ankomsten til Sør-Georgia.

Hovedaktiviteten i den påfølgende svekkede ekspedisjonen var en tremåneders seilas til Øst-Antarktis under ledelse av nestkommanderende, Frank Wild. Wild hadde tanker om en andre, mer produktiv sesong i isen, og tok skipet til Cape Town for overhaling. Her mottok han en melding fra Rowett som beordret skipet hjem. Selv om den ikke har fått stor oppmerksomhet i polarhistorien, markerte Quest-ekspedisjonen avslutningen på den heroiske tidsalder for antarktisutforskning og begynnelsen på den «mekaniske tidsalder» som fulgte. Les mer…
Vis - historikk


Veke 28
Hovedbygningen, juli 2005. Fra nordvest Foto: Eirik Refsdal

HovedbygningenGløshaugen i Trondheim er en av de fire første bygningene som ble oppført for Norges tekniske høgskole (NTH), alle tegnet av arkitekt Bredo Greve. Bygningen ble innviet da NTH åpnet i 1910.

Hovedbygningen er resultat av en arkitektkonkurranse. Greves motto for prosjektet, «Vis à vis Domkirken», og hans utforming av hovedfasaden, viser at han var inspirert av middelalderarkitektur generelt og Nidarosdomen spesielt. Dette kommer også til syne i interiøret.

Det er kommet til mer enn 30 bygninger på Gløshaugen etter at Hovedbygningen ble reist, men fortsatt er den i bruk og er et «signalbygg» både for NTNU og Trondheim. Den er et av de nasjonale symbolbyggene som ble bygget for mer enn 100 år siden «for å grunnfeste så vel kulturell selvstendighet og stolthet som internasjonal tilknytning». Hovedbygningen ble fredet i 1994. Les mer…
Vis - historikk


Veke 29
Maleriet «Tetis gråter over Akilles' død» fra 1780 av Johann Heinrich Füssli er et av mange bilder som gjengir sorgmotiv fra gresk mytologi.

Nänie eller Klage er en komposisjon av Johannes Brahms (op. 82 fra 1881) for blandet kor (SATB) og orkester. Musikkstykket er en tonesetting av Friedrich Schillers dikt fra 1800 med samme tittel.

Schillers dikt fra 1800 er et uttrykk for weimarklassisismens interesse for motiv og tema fra antikkens Hellas. Brahms brukte diktet i et sorgarbeid etter at hans venn, maleren Anselm Feuerbach, døde. Brahms arbeidet med korverket fra tidlig i 1880 til sommeren 1881. Les mer…
Vis - historikk


Veke 30
Springsteen på scenen under Roskilde-festivalen i 2012 Foto: Bill Ebbesen

Bruce Springsteen (født 1949) er en amerikansk rockemusiker, gitarist. sanger og låtskriver. Han er kjent for sin blanding av engasjert rockemusikk, poetiske sangtekster og stemninger av Americana.

Springsteens innspillinger har bestått av både kommersielt tilgjengelige rockealbum og mer melankolske folkemusikkorienterte verker. Da han debuterte med den folkrockaktige Greetings from Asbury Park, N.J. (1973) ble han sammenlignet med Dylan og Van Morrison. Gjennombruddsalbumet Born to Run (1975) representerte en ny intensitet, og har blitt karakterisert som banebrytende. Med The River (1980) fortsatte han å skildre den amerikanske arbeiderklassens dagligliv, mens den lavmælte, akustiske Nebraska. (1982) viste en mer melankolsk side av ham. Hans største kommersielle suksess er Born in the U.S.A. (1984) med sju singleplater. Han har engasjert seg politisk i flere saker, som kjernekraftmotstand og støtte til Amnesty International, og har støttet de demokratiske presidentkandidatene Kerry og Obama.

Han har solgt mer enn 200 millioner album over hele verden, og han har mottatt mange priser: tyve Grammypriser, to Golden Globe-priser og én Oscarpris. Les mer…
Vis - historikk


Veke 31
Plakat for Sommer-OL 1920 i Antwerpen.

Liste over nasjoner som har deltatt i sommer-OL er en oversikt over nasjoner, representert ved sine nasjonale olympiske komiteer (NOK), som har deltatt i sommer-OL mellom 1896 og 2008. Inntil 2008 har alle de nåværende 205 NOK-ene deltatt i minst én utgave av sommer-OL, og utøvere fra Australia, Frankrike, Hellas, Storbritannia og Sveits har konkurrert i alle tjueseks sommer-OL.

Antall deltakernasjoner har vært økende gjennom tidene. De første lekene i 1896 samlet deltakere fra seksten nasjoner, mens hele 204 nasjoner deltok i sommer-OL 2008 i Beijing. Noe av økingen kan forklares med veksten i antall land i verden og medlemsnasjoner i IOC, mens det også kommer av større interesse for lekene. En del av forklaringen er også kvotesystemet til IOC, som lar mindre nasjoner kvalifisere seg til OL. sommer-OL. Les mer…
Vis - historikk


Veke 32
Tsjad er inndelt i tre klimatiske soner, fra savannen i sør til Sahara-ørkenen i nord.

Tsjad er en innlandsstat i Sentral-Afrika. Tsjad inndeles i tre større geografiske regioner: Saharaørkenen i nord, et tørt sahelbelte i midten og en mer fruktbar savanne i sør. Landet er oppkalt etter Tsjadsjøen. Den største byen er hovedstaden N'Djamena. Tsjad er bebodd av over 200 ulike etniske og språklige grupper. De offisielle språkene er fransk og arabisk. Islam er den mest utbredte religionen i landet.

Landet var fra 1920 en del av Fransk Ekvatorial-Afrika. Under ledelse av F. Tombalbaye ble Tsjad selvstendig i 1960. Hans politikk skapte misnøye i den muslimske norddelen av landet, og en langvarig borgerkrig i 1965. I 1979 erobret opprørerne hovedstaden. Rebellene stred innbyrdes inntil H. Habré beseiret sine rivaler. Han ble styrtet i 1990 av general Déby.

Tsjad er et av de fattigste og mest korrupte landene i Afrika. De fleste tsjadere lever i fattigdom og driver jordbruk og husdyrhold til eget bruk. Den tradisjonelle bomullsindustrien var landets fremste kilde til eksportinntekter fram til 2003, da råolje tok over. Les mer…
Vis - historikk


Veke 33
Fra Cuetzalan, som er en av Mexicos 54 «Magiske landsbyer» Foto: Haakon S. Krohn

Pueblos Mágicos («Magiske landsbyer») er et program under Mexicos turistdepartement (SECTUR), i samarbeid med andre statlige og kommunale etater, som ble starta i 2001 for å fremme turisme i landsbyer og mindre byer rundt om i landet. De magiske landsbyene er valgt ut på grunnlag av kulturrikdom, naturskjønnhet eller historisk betydning, og må tilby gode fasiliteter for turistene. Landsbyene som er med i programmet får statlig støtte i form av markedsføring og økonomiske midler til opprustning og bevaring av turistattraksjonene og -fasilitetene.

Per 2012 har 54 landsbyer status som Pueblo Mágico, og skal gi de besøkende en «magisk» opplevelse. Flest magiske landsbyer har delstaten Michoacán, med fem. Bare tre delstater mangler landsbyer som er med i programmet. Les mer…
Vis - historikk


Veke 34
Carl Frithjof Tidemand-Johannessen Foto: Kjeld Tidemand

Carl Frithjof Tidemand-Johannessen (1916–1958) var en norsk bildekunstner, illustratør, skribent, forfatter og kunsthåndverker. Han er i dag mest kjent for sine grafiske arbeider, og for utsmykkingen av Torshov kirke i Oslo.

Han ble i sin samtid kjent og i noen grad også omstridt for sitt radikale kunstsyn. I et intervju med VG i 1953 argumenterer han for at skillet mellom kunst og håndverk var kunstig og burde oppheves. Tidemand-Johannessen trykket selv store serier av unummererte tresnitt i en manuell boktrykkpresse, noe som ble gjort mulig av en innovativ trykk- og varmebehandling av trykkplatene. Dermed kunne han produsere grafikk av høy teknisk kvalitet til en pris som folk flest hadde råd til. Tidemand-Johannessens grafiske produksjon stammer i hovedsak fra årene 1945–1958. Han arbeidet først og fremst med tresnitt; sammen med blant andre Paul René Gauguin og Henrik Finne regnes han som en representant for den norske fargetresnittskolen. Les mer…
Vis - historikk


Veke 35
Havhest på vingene over Isfjorden

Verneområdene på Svalbard består av 29 ulike naturverneområder med ialt 39 800 km² landareal, noe som utgjør 65 % av Svalbards areal. Svalbard er Europas største villmarksområde, og omlag to tredjedeler av arealet der har en form for områdevern. Det overordnede formålet med områdevernet er å ta vare på naturområder og økologiske systemer på land og sjø, sikre naturtyper og arter, samt sikre nøkkelområder for beite, hekking, osv for dyr og fugler. Ambisjonen fra norsk side er at Svalbard skal være et av de best vernede villmarksområdene i verden. Til rettledning for atferd i og utenfor verneområdene har Sysselmannen mandat til å forvalte Svalbardvettreglene, som er hjemlet i Svalbardloven av 1925. Les mer …
Vis - historikk


Veke 36
Venus i virkelige farger

Venus (symbol:Venus' symbol) er den andre planeten fra solen og den tredje minste i vårt solsystem. Planeten er oppkalt etter Venus, den romerske gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet. Den italienske fysikeren Galileo Galilei observerte planeten tidlig på 1600-tallet, og oppdaget at den hadde faser som månen. Dette var blant de første observasjonene som klart motsa Ptolemaios' geosentriske modell som plasserte jorden som midtpunkt i universet, og lot solen og de andre planetene rotere rundt jorden.

Etter månen er Venus det mest lyssterke naturlige objektet på nattehimmelen og den er lys nok til å kaste skygger. Siden Venus er en innenforliggende planet i forhold til jorden, synes den aldri å være langt unna solen. Hvis man er langt nok mot nord (for eksempel Tromsø) eller sør på jorden er Venus i visse perioder sirkumpolar og synlig hele natten. Den kalles Aftenstjernen når den er synlig etter solnedgang og Morgenstjernen når den er synlig før soloppgang.

Venus klassifiseres som en terrestrisk planet og blir noen ganger kalt jordens «søsterplanet» på grunn av den relativt like størrelsen, gravitasjonen og sammensetningen. Planeten er dekket av et ugjennomsiktig lag med svært reflektive skyer av svovelsyre som hindrer at overflaten kan sees i synlig lys fra verdensrommet. Overflaten på Venus er et støvete, tørt ørkenlandskap med mange platelignende steiner som periodisk blir fornyet av vulkanisme.Les mer...
Vis - historikk


Veke 37
Christiansborg sett fra Nikolaj Kirken

København er hovedstaden i Danmark og er med 1 199 224 innbyggere i 2011 landets største byområde. Den omfatter helt eller delvis 18 kommuner. Sentrum for byområdet utgjøres av Københavns kommune som med sine 539 542 innbyggere (2011) er Danmarks mest folkerike. I hele den 3 030 km² store Hovedstadsregionen, som også sammenfaller med Københavns lokaltrafikkområde, bor ca. 1,9 millioner mennesker. Den danske hovedstad er i tillegg sentrum for Øresundsregionen som inkluderer Malmö. Øresundsregionen dekker 20 649 km² av Danmark og Sverige og har 2,5 millioner innbyggere (2010) i Danmark og 3,7 millioner innbyggere (2010) når også den svenske delen regnes med. Denne regionen er blant Europas fremste sentra for innovasjon, bioteknologi og andre kompetansenæringer.

København ligger på Sjællands østkyst og strekker seg inn over deler av Amager i øst. En rekke broer og en tunnel forbinder bydelene på Sjælland og Amager. Siden 2000 har København og Malmö vært forbundet via Øresundsforbindelsen.

Københavns historie kan føres tilbake til omkring år 800 da det lå en mindre fiskelandsby hvor byens sentrum ligger nå. Fra 1300-tallet ble byen Danmarks rikeste og mest betydningsfulle – en status som den har fastholdt siden. I dag bor ca. 20 % av Danmarks befolkning i Københavns byområde. Etter en økonomisk nedgangstid i slutten av det 20. århundre har byen på 2000-tallet opplevd økonomisk og kulturell fremgang. København er hjemsted for en rekke store virksomheter og kulturinstitusjoner som A.P. Møller-Mærsk, Carlsberg, Parken, Nationalmuseet og Operaen.Les mer...
Vis - historikk


Veke 38
Britiske sjømenn poserer med en erobra kanon utafor sultanpalasset.

Den anglo-zanzibarske krigen blei utkjempa mellom Storbritannia og Zanzibar 27. august 1896. Konflikten varte i 38 minutter, og er historiens korteste krig. Årsaken til krigen var den britiskvennlige sultanen Hamad bin Thuwainis dødsfall 25. august 1896 og sultan Khalid bin Barghashs tiltreden. De britiske myndighetene foretrakk Hamud bin Muhammad, som var mer britiskvennlig. En betingelse i en traktat fra 1886 var at den britiske konsulen skulle godkjenne tronfølgeren, og Khalid hadde ikke fått denne godkjennelsen. Britene anså dette som et casus belli og sendte et ultimatum til Khalid med krav om at han skulle trekke seg og forlate palasset. Khalid svarte ved å tilkalle palassgarden og barrikadere seg inne i palasset.

Ultimatumet utløp 27. august kl. 09.00 østafrikansk tid, og britene hadde da samla tre kryssere, to kanonbåter, 150 marinesoldater og sjøfolk og 900 zanzibarere i havneområdet. Royal Navys kontingent blei kommandert av kontreadmiral Harry Rawson, mens zanzibarerne blei kommandert av brigadegeneral Lloyd Mathews for den zanzibarske hæren. Rundt 2 800 zanzibarere forsvarte palasset; de fleste blei rekruttert fra sivilbefolkninga, men tallet inkluderer også palassgarden og flere hundre tjenere og slaver. Forsvarerne hadde flere kanoner og maskingeværer som blei plassert foran palasset med front mot de britiske skipa. Et bombardement som begynte kl. 09.02 satte fyr på palasset og satte artilleriet ut av funksjon. Et lite sjøslag senka det zanzibarske sultanskipet og to mindre båter, og noen skudd blei avfyrt mot de britiskleda zanzibarske troppene da de gikk mot palasset. Palassflagget blei skutt ned og skuddvekslinga slutta kl. 09.40.

Omkring 500 av sultanens soldater blei drept eller såra, mens kun én britisk sjømann blei skada. Sultan Khalid fikk asyl i det tyske konsulatet før han flykta til Tanganyika. Britene innsatte raskt sultan Hamud som leder for en marionettregjering. Krigen var slutten på Zanzibars sjølstendighet og begynnelsen på en periode med tung britisk innflytelse. Les mer...
Vis - historikk


Veke 39
Bayeux-teppet viser Slaget ved Hastings og hendelsene fram til dette

Den normanniske erobringen av England begynte i 1066 da kongedømmet England ble invadert av hæren til Vilhelm Bastarden, hertug av Normandie, siden kalt Vilhelm Erobreren. Vilhelm seiret i slaget ved Hastings, og dette resulterte i at normannisk kontroll over det angelsaksiske England ble håndfast etablert. Den normanniske erobringen var en vesentlig og omveltende hendelse i engelsk historie av flere årsaker. Den fjernet i stor grad den eksisterende herskende klasse og erstattet den med et utenlandsk fransktalende monarki, aristokrati og prestehierarki.

Dette førte til en omforming av det engelske språk og kultur i England. Ved at England ble underlagt herskere som hadde sin opprinnelse i Frankrike ble England knyttet tettere til kontinentet mens den tidligere skandinaviske innflytelsen ble langt mindre eller bortimot opphørte. Det satt også i gang en rivalisering med Frankrike som kom til å fortsette uavbrutt i de neste 750 årene, fra 1066 og fram til 1815. Det hadde også betydelige konsekvenser for resten av de britiske øyer, ved at det la vegen åpen for en normannisk invasjon av Wales og Irland, og omfattende penetrering av aristokratiet i Skottland av normanniske og andre fransktalende familier, og innføringen av føydalt system i sørlige Skottland. Det er viktig å bemerke at normannerne var ikke skandinaver, selv om en del av deres forfedre var det. Det var fransk føydal middelalderkultur som omformet England, ikke norrøn. Les mer...
Vis - historikk


Veke 40
Shepiroth framstilt av en fan

Final Fantasy VII (japansk: ファイナルファンタジーVII) er et konsollrollespill utviklet og utgitt av Square (nå Square Enix) i 1997. Det er det sjuende spillet i Final Fantasy-serien, og er det første spillet i serien som ble gitt ut til Sonys spillkonsoll PlayStation og Microsofts Windows-baserte datamaskiner. Det er også det første Final Fantasy-spillet med 3D-grafikk.

Spillet foregår på planeten Gaia hvor en gjeng opprørere kjemper mot Shinra, et mektig selskap som dreper planeten ved å bruke planetens livsstrøm som energikilde. I løpet av historien vokser konflikten og verdens sikkerhet blir satt på spill.

Final Fantasy VII ble en suksess. Det blir omtalt som kanskje det mest populære spillet i serien, og blir ofte referert til som det spillet som gjorde konsollrollespill populært utenfor Japan. Tittelens popularitet førte til at Square Enix produserte en serie relaterte produkter som foregår i det samme universet med samletittelen Compilation of Final Fantasy VII. Det har blitt solgt over 9,5 millioner eksemplarer av Final Fantasy VII på verdensbasis og det er det bestselgende spillet i serien. Les mer...
Vis - historikk


Veke 41
Gulbranssen er kjent som forfatter av Og bakom synger skogene-trilogien, men skrev ikke flere bøker enn disse tre. Han døde 10. oktober 1962, for femti år siden denne uken.

Trygve Gulbranssen (1894–1962) var en norsk forfatter, forretningsmann og journalist.

Han er kjent for å ha skrevet «Bjørndalstrilogien»; Og bakom synger skogene (1933), Det blåser fra Dauingfjell (1934) og Ingen vei går utenom (1935). Bøkene er oversatt til mer enn 30 språk og solgt i over 12 millioner eksemplarer.

Han var også kjent som idrettsjournalist og skrev hovedsakelig for bladet Idrætsliv, som han drev sammen med P. Chr. Andersen og Einar Staff. Mange av de mest kjente og typiske artiklene skrev han som korrespondent for Idrætsliv og Aftenposten under Sommer-OL 1920–1936. Gulbranssens egentlige levebrød var som tobakkgrossist. Les mer…
Vis - historikk


Veke 42
Nobelprisen ble etablert i Alfred Nobels testamente.

Listen over nobelprisvinnere er en liste over samtlige vinnere av Nobelprisen i de seks ulike feltene siden første tildeling i 1901. Nobelprisen blir årlig tildelt av Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska Akademien, Karolinska Institutet og Den norske Nobelkomite til personer og organisasjoner som utfører fremragende bidrag innenfor feltene kjemi, fysikk, litteratur, fred og fysiologi/medisin. Prisene ble etablert i 1895 av Alfred Nobels testamente, som sa at prisen skulle administreres av Nobelstiftelsen. En annen pris, Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel, ble innstiftet i 1969 av Sveriges Riksbank for bidrag innen feltet økonomi.

Per 2011 har 826 ulike personer og 20 organisasjoner mottatt en Nobelpris, inkludert 69 vinnere av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel. Les mer...
Vis - historikk


Veke 43
Provinsen Westfalens våpen

Provinsen Westfalen (tysk: Provinz Westfalen) var en provins som eksisterte fra 1815 til 1918 innenfor kongeriket Preussen, og deretter fra 1918 til 1946 innenfor Fristaten Preussen og Weimarrepublikken. Provinsen hadde et areal på 20 215 km², og en befolkning på 4 811 219 i 1925. Provinsens administrative sete befant seg i Münster.

Provinsen oppstod som en følge av Wienerkongressen, hvor kongeriket Preussen ble delt inn i ti provinser gjennom «Forordning om en bedre innrettelse av provinsielle forhold» (Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzialbehörden) av 30. april 1815. Den franske vasallstaten kongeriket Westfalen (1809–1813) ble oppløst etter at Frankrike tapte Folkeslaget ved Leipzig den 19. oktober 1813. Etter Napoléon Bonapartes nederlag den 14. november 1813 mot den tredje prøyssiske arme under ledelse av Ludwig von Vincke, opprettet Preussen den midlertidige provinsen Generalguvernementet mellom Weser og Rhinen. Provinsen Westfalen var den direkte politiske etterfølgeren til denne. Les mer...
Vis - historikk


Veke 44

Rivertonprisen – «Den gyldne revolver» – deles ut hvert år av Rivertonklubben, og skal gå til forfatteren av årets beste norske kriminallitterære arbeid enten det gjelder en roman, novellesamling, skuespill, originalmanus for spillefilm, fjernsynsdrama, eller radioteater. Prisen er et samarbeid mellom Rivertonklubben, Bokhandlerforeningen, Den norske Forleggerforening og De norske Bokklubbene. Det er Rivertonklubbens egen jury som utnevner vinneren. Prisen og klubben er oppkalt etter forfatteren Stein Riverton, som var Sven Elvestads psevdonym som krimforfatter.

Selve prisen er en Nagantrevolver. Nordberg skriver «At prisen ble en gylden revolver, eller rettere sagt en revolver med forgylt skjefte, har sin egen bakgrunn. Forslaget var Bjørn Carlings, som viste til at Rivertons detektiv Asbjørn Krag var den stolte besitter av to gullbelagte duellpistoler». Det var Kjell Hallbing som foreslo Nagant, en belgisk pistol som ble brukt av det norske politiet på Asbjørn Krags tid. Rivertonklubbens ærespris – også den en gylden revolver – gis til personer som «har gjort en særlig innsats for norsk kriminallitteratur, her hjemme eller utenlands.» Les mer...
Vis - historikk


Veke 45
Kysten av Peter I Øy fotografert fra RV «Polarstern» i 1994

Peter I Øy er en ubebodd, vulkansk øy i Sørishavet, 450 kilometer utenfor det antarktiske kontinentet. Øya har en utstrekning på 12 ganger 19 kilometer og et areal på 156 km²; det høyeste punktet er den 1640 moh. høye Lars Christensentoppen. Nesten hele øya er dekket av isbreer, og mesteparten av året er den omgitt av pakkis som gjør den utilgjengelig. Det er lite dyre- og planteliv på øya, men det finnes noen sjøfugler, blant annet sørlig havhest, samt seler. Norge gjør krav på øya, og sammen med Dronning Maud Land og Bouvetøya utgjør det ett av Norges tre biland i Antarktis og subantarktis.

Øya ble oppdaget av Fabian Gottlieb von Bellingshausen den 21. januar 1821 og ble navngitt etter Peter I av Russland. Den første ilandstigningen på øya ble foretatt 2. februar 1929 av den andre Norvegia-ekspedisjonen, finansiert av Lars Christensen, som gjorde krav på øya for Norge. Den 1. mai 1931 ble øya lagt inn under norsk overhøyhet, og siden 24. mars 1933 har den hatt status som norsk biland. Den neste ilandstigningen ble foretatt i 1948, og det har siden den gang blitt gjennomført enkelte vitenskapelige undersøkelser og noen få turistbesøk.Les mer...
Vis - historikk


Veke 46
Pr 2012 er det utgitt 75 bøker i serien. Serien er formgitt av Aud Gloppen.

Verdens Hellige Skrifter er en bokserie utgitt av De norske Bokklubbene. Serien inneholder sentrale religiøse skrifter fra ulike religioner og mytologier fra hele verden. Redaktører for serien er Alf van der Hagen, Tor Åge Bringsværd og professor Jens Braarvig.

Serien ble innledet i 2000, og pr 2012 er det utgitt 75 bøker. Bøkene redigeres av norske fagfolk, vesentlig religionshistorikere, men også teologer, filologer og sosialantropologer. De fleste tekstene er oversatt til norsk for første gang i og med denne serien.

Serien omfatter kjente religiøse hovedverk som Koranen, Mahabharata, Bhagavadgita, Bibelen og Tao te ching. Blant bøkene i serien finnes også antikkens myter, sikhismens Adi Granth, kristne tekster fra norrøn middelalder, Bahá’í-troens skrifter og de gammeltestamentlige apokryfer. Les mer…
Vis - historikk


Veke 47
Tuvalus våpenskjold.

Tuvalu er en øynasjon i Polynesia i Stillehavet. Landet har i overkant av 10 000 innbyggere, og er dermed den selvstendige staten i verden med tredje færrest innbyggere, etter Vatikanstaten og Nauru. Tuvalu består av ni bebodde atoller spredt over et havområde på rundt 1,3 millioner km². Med et landareal på bare 26 km² er det verdens fjerde minste uavhengige stat. De nærmeste øygruppene er Kiribati, Nauru, Samoa og Fiji.

De første innbyggerne på Tuvalu var polynesiske folk. Den spanske oppdageren Álvaro de Mendaña ble i 1568 den første europeeren som fikk øye på landet. I 1819 fikk det navnet Elliceøyene. Det kom under britisk innflytelse på slutten av 1800-tallet, og fra 1892 til 1976 utgjorde det en del av det britiske protektoratet og kolonien Gilbert- og Elliceøyene, sammen med en del av dagens Kiribati. Tuvalu ble selvstendig 1. oktober 1978.

Tuvalu er et konstitusjonelt monarki med den britiske monarken, for tida dronning Elisabeth II, som formelt statsoverhode. Denne representeres i landet av en tuvalsk generalguvernør. Landet er et parlamentarisk demokrati, med en statsminister som regjeringssjef. Statsadministrasjonen holder til i landsbyen Vaiaku på holmen Fongafale, som utgjør en del av atollen Funafuti. Som tidligere koloni er Tuvalu medlem av Samveldet av nasjoner. I 2000 ble landet medlem av FN.

Atollene er svært lave, med det høyeste punktet på under 5 meter over havet, og er dermed trua av en eventuell framtidig stigning i havnivået, noe som kan føre til at befolkninga blir tvunget til å evakuere landet innen få tiår. Landet har få naturressurser, og er avhengig av utenlandsk bistand. Les mer...
Vis - historikk


Veke 48
Syngman Rhee.

Syngman Rhee (hangul: 리승만, hanja: 李承晩, romanisering: Yi Sŭngman, revidert romanisering: Ri Seungman, født 26. mars 1875 i Haeju i Kongedømmet Joseon, død 19. juli 1965 i HonoluluHawaii), var en sørkoreansk politiker. Han var Koreas eksilpresident 1919–1925 og Sør-Koreas første president 1948–1960, og ledet landet under Koreakrigen. I 1951 stiftet han Det liberale parti, hvor han selv ble formann. Rhee var konservativ, nasjonalist, antikommunist og sterkt orientert mot Vesten.

I sin siste presidentperiode var han støttet av USA og ledet et gradvis mer autoritært styre med hard undertrykkelse av opposisjonen, før han ble tvunget til å forlate landet etter anklager om valgfusk i 1960. Rhees styre er fortsatt meget kontroversielt og blir ikke sjeldent omtalt som diktatorisk. I samtid og ettertid har han blitt sammenlignet med George Washington av tilhengere og Chiang Kai-shek av motstandere. Tilhengere har understreket Rhees rolle som standhaftig forkjemper for koreansk uavhengighet og gitt ham tilnavn som «landsfaderen» og «Koreas tiger». Les mer...
Vis - historikk


Veke 49
[[Fil:|120x170px|link=:no:Storfyrstedømmet Finland|Storfyrstedømmet Finlands våpenskjold.]]

Storfyrstedømmet Finland (også Autonomitiden, Ryska tiden, Kejsartiden) er den perioden i Finlands historie da landet var en delvis selvstyrt del av det russiske keiserdømmet. Finland hadde vært en integrert del av Sverige i mer enn 600 år, men etter flere kriger erobret Russland alle de finske områdene. Storfyrstedømmet Finland ble opprettet og underlagt tsarens overherredømme, men fikk en stor grad av autonomi som førte til at Finland oppsto som en selvstyrt enhet.

Perioden varte fra 1809 til 1917 og i løpet av disse 108 årene gjennomgikk Finland tre faser: Fra 1809 til 1863 ble personalunionen konsolidert, og de finske myndighetene fikk beholde den gustavianske forfatningen. Gjennom denne fasen lyktes finnene gradvis å overbevise russerne om deres lojalitet. I perioden 1863 til 1906 fikk Finland økende uavhengighet, hvor særlig lantdagen ble reetablert. Finsk ble også et offisielt språk på linje med svensk, og handelen med omverden økte sterkt som følge av økonomisk liberalisering og valutareform. Finland gjennomgikk en industriell revolusjon fra 1860-årene, drevet fram av skogindustrien. Økonomisk var landet sterkt knyttet til Russland, og den økonomiske politikken innebar bare en begrenset liberalisering av markedene. Les mer...
Vis - historikk


Veke 50
Thorbjørn Egner ca 1961.

Thorbjørn Egner (født 12. desember 1912 i Oslo, død 24. desember 1990) var en norsk forfatter, illustratør, billedkunstner, reklametegner, visedikter, komponist og lesebokredaktør.

Han er kjent i flere land for sine fortellinger for barn, særlig de tre hovedverkene Karius og Baktus (1949), Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (1953) og Folk og røvere i Kardemomme by (1955), som han selv bearbeidet og framførte i flere medier: i Barnetimen i NRK, i bokform, som dukketeater, som dukkefilm og som sceneteater. Selv regnet han de 16 bindene av Thorbjørn Egners lesebøker (1950-72) som sitt hovedverk, og som det viktigste han hadde gjort. Egner var også visebokredaktør, redigerte noen tidsskrift, stilte ut tresnitt på Høstutstillingen og ga ut to kulturhistoriske reiseskildringer for voksne. Bøkene og platene hans solgte i store opplag, og er blitt oversatt til en rekke språk. Han mottok St. Olavs Orden i 1972, særlig for arbeidet med lesebøkene. Fornøyelsesparken Kardemomme by i Kristiansand Dyrepark ble åpnet i 1991, og vil i 2014 bli supplert av en «Hakkebakkeskog». Les mer...
Vis - historikk


Veke 51
Oslo domkirke

Oslo domkirke, tidligere Vår Frelsers kirke, er en korskirke ved Stortorvet i Oslo sentrum. Den sto ferdig i 1697, er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo domkirkes menighet. Samtidig er kirken landets rikskirke, og benyttes av kongehuset og staten ved offisielle begivenheter som vielser og gravferder.

Kirken skiftet navn fra Vår Frelsers kirke til Oslo domkirke i anledning Oslo bys 900-årsjubileum i 1950.

Den nåværende kirken er den tredje domkirken i Oslos historie. Kirkebygget ble reist som erstatning for Hellig Trefoldigheds kirke, som i sin tid hadde erstattet St. Hallvards domkirke. Oslo domkirke er delvis bygget av materialer fra de tidligere kirkene.

Oslo domkirke har gjennomgått omfattende endringer opp gjennom årene. De viktigste er ombyggingen på 1850-tallet, foretatt under ledelse av arkitekt Alexis de Chateauneuf med Heinrich Ernst Schirmer som byggeleder, og Arnstein Arnebergs restaurering frem mot 900-års jubileet i 1950. Les mer...
Vis - historikk


Veke 52
Norge mot Tyskland under EM i fotball for kvinner 2009

Fotball for kvinner, eller kvinnefotball er en av de eldste og mest utbredte organiserte lagidrettene for kvinner. Per september 2010 er det over 160 landslag som enten er eller har vært aktive. Sporten er spredt over hele verden, også i områder og kulturer der det at kvinner spiller fotball sees som en trussel mot deres femininitet. I flere land, inkludert Norge, er fotball den idretten med flest kvinnelige utøvere. Idretten har hatt offisiell godkjenning av FIFA siden 1970, men de fikk først i 1991 sitt første VM, på tross av at kontinentale mesterskap hadde pågått siden 1970-tallet. Fotball har imidlertid flere steder blitt sett på som en maskulin sport, og kvinnefotball har fått hardere kritikk i samfunnet enn de fleste andre idretter der kvinner deltar.

Fotball for kvinner har periodevis blitt spilt siden sent 1800-tall, med en lang periode med mer eller mindre opphold fra 1921 til 1970, da FIFA anerkjente kvinnefotball. Fotball er også en av de få idrettene der kvinner spiller på samme bane og med samme ball som menn. Siden 1991, da FIFA arrangerte sitt første VM for kvinner, har organisasjonen også gitt klare tegn på at fotball for kvinner langt på vei er likestilt med fotball for menn, blant annet da Sepp Blatter sa at «fremtidens fotball er feminin». Les mer...
Vis - historikk


Utvald bokmålsartikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018