Wikipedia:Utvald bokmålsartikkel/2009

Utvald bokmålsartikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Veke 1
[[Fil:|120x170px|link={{{3}}}|Staten Sovjetunionen ble opprettet i desember 1922 og oppløst i desember 1991. Bildet viser en sovjetisk propagandaplakat, 1930: «Kamerat, bli med i kolkosen!»]]

Sovjetunionen var en kommunistisk stat i Øst-Europa og Asia som eksisterte i perioden 1922 til 1991. Sovjetunionen var et samvelde av 15 formelt autonome republikker, med Russland som den største og klart dominerende delrepublikken. Den russiske sovjetrepublikkens store dominans gjorde at Sovjetunionen ofte ble omtalt som «Russland» eller «Sovjet-Russland» i Vesten, selv om denne betegnelsen ikke var helt nøyaktig.

Sovjetunionen vokste frem i etterkant av første verdenskrig, da det gamle russiske keiserriket gikk under i Den russiske revolusjon. Etter en kaotisk periode kjent som Den russiske borgerkrigen fikk Lenins bolsjeviker makten over mesteparten av det gamle russiske riket. Etter Lenins død gikk makten etterhvert til Josef Stalin, som med sin kommandoøkonomi og brutale metoder fikk landet gjennom en storstilt industrialisering. Les mer...
Vis - historikk


Veke 2
MS «Nordkapp» og MS «Polarlys» møtes i Molde havn

Liste over hurtigruteskip er en oversikt over 90 skip som har seilt for Hurtigruten siden starten 2. juli 1893, i rute mellom Bergen og Kirkenes (opprinnelig TrondheimHammerfest).

Siden den spede begynnelsen i 1893, har skipene gjennomgått en rivende utvikling. I bruttotonnasje er dagens største skip MS «Midnatsol» omtrent 25 ganger større enn DS «Vesteraalen», det første hurtigruteskipet. Passasjerkapasiteten er økt fra DS «Vesteraalen»s 200 til MS «Midnatsol»s 1 000. Når det gjelder passasjer-bekvemmeligheter har det også vært stor utvikling. Til å begynne med var passasjerer på 3. plass (3. klasse) henvist til en sovesal forut på banjerdekk. 1. plass passasjerer hadde bedre standard, men innlagt vann på lugarene kom ikke før på 1920-tallet. Helt fra de første årene satset rederiene på turisttrafikk i sommerhalvåret, og dette bidro til at standarden på lugarer og salonger gradvis ble hevet. På 1970-tallet ble klasseinndelingen i hurtigruten avskaffet. Før andre verdenskrig besto hurtigruteflåten utelukkende av dampskip. Først ved leveringen av MS «Nordnorge» i 1964, ble det siste dampskipet DS «Lofoten» utfaset. Les mer...
Vis - historikk


Veke 3
Byste av Zeus, gudenes konge i antikk gresk mytologi. Skulpturen ble funnet i Otricoli i Italia og er i dag utstilt i Vatikanmuseet i Roma.

Gresk mytologi omfatter en mengde mytologiske fortellinger fra antikkens Hellas, som handler om de antikke grekernes guder og helter, verdens natur og deres egne kulter og rituelle praksis. Moderne forskere har henvist til mytene og studert dem i et forsøk på å kaste lys over de religiøse og politiske institusjonene i det gamle Hellas og på den antikke greske sivilisasjonen.

Gresk mytologi består delvis av en stor samling fortellinger som forklarer opprinnelsen til verden, og livene og opplevelsene til vidt forskjellige guder, gudinner, helter, heltinner og andre mytologiske vesener. Disse beretningene var opprinnelig muntlig poetisk tradisjon. De greske mytene er i dag hovedsakelig kjent fra gresk litteratur. De eldste kjente litterære kildene, Homers episke dikt Iliaden og Odysseen, fokuserte på hendelsene rundt Trojanerkrigen. To dikt av Hesiod, Theogonien og Arbeid og Dager, inneholder beretninger om verdens skapelse, de etterfølgende guddommelige herskerne, menneskets tidsaldre, opprinnelsen til menneskets skjebne og opprinnelsen til offerpraksisene.

Gresk mytologi har hatt betydelig innflytelse på kultur, kunst og litteratur i den vestlige sivilisasjon. Les mer...
Vis - historikk


Veke 4
Joe Biden blir ny visepresident i USA denne uka

USAs visepresident er et folkevalgt embete i USAs føderale regjering. Visepresidenten blir valgt sammen med USAs president og tar over stillingen dersom presidenten skulle dø, gå av eller bli avsatt innenfor presidentperioden. Visepresidenten er president og ordstyrer i Senatet og har stemmerett ved stemmelikhet, slik at hans eller hennes stemme i slike tilfeller blir utslagsgivende. Embetet er således det eneste som har funksjoner både i den utøvende gren og den lovgivende gren av statsmakten.

Det er de samme formelle krav til visepresidenten som til presidenten: å være født som amerikansk statsborger, være minimum 35 år gammel og ha bodd i USA i minst 14 år. En kan heller ikke ha ha vært president i to mandatperioder tidligere.

I de tilfeller der den sittende visepresidenten skulle trekke seg, dø, eller på andre måter bli ute av stand til å utføre embedet skal en ny visepresident nomineres av presidenten og godkjennes av flertallet i Kongressen. I ytterste konsekvens kan det da forekomme at en president i USA ikke er folkevalgt, slik tilfellet var med Gerald Ford i 1974, da både visepresident Agnew og president Nixon trakk seg. USAs visepresident
Vis - historikk


Veke 5
Rødgaupe, eller «Bobcat» på engelsk

Rødgaupe (Lynx rufus) er et nordamerikansk pattedyr i kattedyrfamilien. Med sine tolv anerkjente underarter, strekker rødgaupas utbredelse seg fra det sørlige Canada til det nordlige Mexico, noe som omfatter størsteparten av USAs fastland. Rødgaupa er et tilpasningsdyktig rovdyr som holder til både i skogsområder, halvørkener, sumper og i utkanten av byer. Arten er livskraftig i det meste av sitt opprinnelige utbredelsesområde.

Med sin grå til brune pels, framtredende værhår og svarte øredusker, ligner rødgaupa på de øvrige artene i den mellomstore gaupeslekta (Lynx). Den er mindre enn den kanadiske gaupa (Lynx canadensis), som har noen av de samme utbredelsesområdene, men dobbelt så stor som huskatten. Den har artstypiske svarte bånd på frambeina og en svart tipp på den korte og tjukke halen. Les mer...
Vis - historikk


Veke 6
[[Fil:|120x170px|link={{{3}}}|Et grafisk brukergrensesnitt. Her kan brukeren klikke seg gjennom grafiske menyer for å gi kommandoer til operativsystemet]]

Et operativsystem er den grunnleggende programvaren som kjører som en plattform på en datamaskin og som fordeler ressursene i datamaskinen til andre programmer. Med ressurser menes flere ting: Én type ressurs er tilgangen til eksterne enheter. For eksempel bør ikke to programmer forsøke å skrive ut en side på en skriver samtidig. Operativsystemet holder styr på dette. En annen type ressurs er interne ting som minne og prosessorer. Dette er svært grunnleggende ting som operativsystemet også holder styr på.

Det finnes to hovedtyper programvare: applikasjonsprogramvare eller systemprogramvare. Applikasjonsprogramvare er slikt som tekstbehandlere, regneark og andre programmer som brukeren har direkte kontakt med. Av systemprogramvare er operativsystemet den viktigste. Den holder styr på systemressursene og gjør programmererene sin jobb enklere. Tilleggsenheter som er koblet til datamaskinen er ofte kompliserte å bruke. En harddisk, for eksempel, trenger detaljert beskjed om å starte motoren sin, stoppe den, flytte på lesehodene og mye annet. Operativsystemet bruker harddisken ved å kommunisere på en standard måte med et driverprogram laget spesielt for enheten. Et annet program som ønsker å skrive noe til harddisken gir bare en beskjed til operativsystemet om for eksempel «å skrive teksten 'kongle' til filen "kongle.txt" på katalogen c:\». Operativsystemet i samarbeid med driveren tar seg så av resten av oppgaven. Les mer...
Vis - historikk


Veke 7
Feministen og forfatteren Mary Wollstonecraft, malt 1797 av John Opie, oljemaleri på lerret, utstilt i National Portrait Gallery, London

Min nordiske reise (engelsk: Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark) er en svært personlig reiseskildring skrevet av den britiske 1700-tallsfeministen Mary Wollstonecraft. De 25 brevene dekker et vidt spekter av emner, fra sosiologiske refleksjoner over Skandinavia og dets innbyggere til filosofiske spørsmål om personlig identitet. Boken ble utgitt av Joseph Johnson i 1796 og var den siste Wollstonecraft fikk utgitt mens hun levde.

Min nordiske reise var Wollstonecrafts mest populære bok på 1790-tallet, den solgte godt, ble oversatt til flere språk og ble vel mottatt av de fleste kritikere. Filosofen William Godwin sa «om det noen gang var en bok beregnet på å få en mann til å elske forfatteren, så synes det for meg å være denne boken.». Romantiske diktere som Wordsworth og Coleridge ble inspirert av boken. Min nordiske reise var en populær bok som inspirerte leserne til å reise til Skandinavia. Les mer...
Vis - historikk


Veke 8
Schloss Vaduz

Vaduz (IPA: [faˈdʊʦ] eller [faˈduːʦ]) er hovedstaden i fyrstedømmet Liechtenstein i Sentral-Europa og residens for Liechtensteins fyrste. Vaduz er dog ikke Liechtensteins største by, da nabobyen Schaan har flere innbyggere.

Byen har 5233 (2007) innbyggere, ligger ved Rhinen og er kjent for sine kunstmuseer og som finansielt sentrum. Vaduz og dets oppland er preget av generell velstand siden landet er rikt og mye av rikdommen er sentralisert omkring hovedstaden. I 2006 var 8500 sysselsatt i byen, hvis finanssektor utgjør største enkeltstående bransje.

Mindre enn halvparten av byens befolkning stammer fra Liechtenstein; de øvrige er innvandrere fra sentraleuropeiske land samt fra det sydøstlige Europa og Tyrkia. Den dominerende religionen er katolisismen, og byen er hovedsete for Vaduz erkebispedømme. Landets fyrste residerer i Schloss Vaduz. Les mer
Vis - historikk


Veke 9
Roser til Olof Palme på åstedet, 3. mars 1986

Palmemordet skjedde fredag kveld den 28. februar 1986 klokken 23.21; da ble Sveriges statsminister Olof Palme ble skutt til døde i krysset SveavägenTunnelgatan midt i Stockholm sentrum. Kriminaletterforskningen knyttet til Palmemordet er Sveriges største og dyreste noensinne og pågår fortsatt. Saken er fortsatt formelt uoppklart.

Mordet på Olof Palme markerte på mange måter et tidsskille for Sverige, og det ble et nasjonalt traume, dels fordi landets statsminister ble myrdet og dels fordi mordet aldri ble oppklart. Den merkelige utviklingen, skandalene og de politimessige mangler på resultater som fulgte etter dette, har i lang tid satt sitt preg på samfunnsdebatten. For mange svensker har mordet på Palme samme sentrale posisjon som tilsvarende spektakulære politiske mord; attentatene på Gandhi og Kennedy. Les mer…
Vis - historikk


Veke 10
Ti Seppala-hunder i Yukon Foto: Isa Boucher

Leonhard Seppala (født 1877Skibotn, død 1967 i Seattle) var en norskfødt hundekjører og gullgraver i Alaska. Seppala skapte seg tidlig et navn innenfor hundeløp ved å vinne alle konkurranser han deltok i over flere år, samtidig som han behandlet hundene sine usedvanlig humant. Den store berømmelsen kom imidlertid etter hans innsats i serumløpet i 1925, hvor en stafett av hundekjørere fraktet serum til byen Nome i Alaska for å bekjempe en difteriepidemi.

Seppala blir av mange ansett som tidenes dyktigste hundekjører. Han bidro sterkt til at hunderasen sibirsk husky ble populære som trekkhunder. En variant av denne kalles den dag i dag for Seppala husky. Les mer …
Vis - historikk


Veke 11
Enrons tidligere hovedkvarter i Houston, Texas

Enron-skandalen var en finansskandale i USA, avdekket sent i 2001, som involverte energiselskapet Enron og revisjonsfirmaet Arthur Andersen. Etter en rekke avsløringer som rapporterte om uvanlige regnskapsprosedyrer på grensen til bedrageri, som hadde foregått på hele 90-tallet, stod Enron i fare for å gjennomgå historiens største konkurs ved midten av november 2001. Et redningsforsøk av en «hvit ridder», det mindre men lignende energiselskapet Dynegy, var ikke gjennomførbart. Enron gikk konkurs den 2. desember 2001.

Skandalen kom som et stort sjokk på finansverdenen, med tanke på at Enrons aksjer hadde blitt ansett som «blue chip». Enrons fall skjedde etter at det ble avslørt at store deler av fortjenesten og utbyttet var et resultat av forhandlinger med spesialforetak (selskaper som de kontrollerte). Disse transaksjonene gjorde det mulig for Enron å utelate store gjeldsforpliktelser og faktiske tap fra regnskapet. I tillegg førte skandalen til oppløsningen av Arthur Andersen, som på det tidspunktet var et av verdens fem største revisjonsselskaper. Les mer…
Vis - historikk


Veke 12
Tarja Halonen ble valgt til Finlands president i 2000, og gjenvalgt i 2006. Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr.

Liste over Finlands statsoverhoder omfatter flere typer statsoverhoder, som avspeiler Finlands ulike statsformer gjennom historien: Fra 1249 var Finland en del av det svenske riket. Etter Sveriges tap mot Russland i den såkalte Finskekrigen (1808-09) måtte Sverige avstå Finland, og fra 1809 til 1917 var Finland et storhertugdømme under det russiske keiserriket. I perioden etter tsar-Russlands fall i 1917 fantes det ulike midlertidige løsninger. I 1919 ble Finland en selvstendig og uavhengig republikk.

Listen omfatter fem russiske storhertuger, ulike kortvarige løsninger 1917-1919 (inkludert en tyskfødt konge som aldri kom til sitt kongerike), og fra 1919 i alt 11 folkevalgte presidenter, hvorav de mest kjente er Carl Gustaf Mannerheim og Uhro Kekkonen. Les mer…
Vis - historikk


Veke 13
Marias bebudelse malt av Dante Gabriel Rossetti. Maria Budskapsdag 25. mars har tidfestet Marias navnedag i nyere tid.

Maria er en opprinnelig latinsk og gresk form av det hebraiske kvinnenavnet Miriam. Betydningen av navnet er omstridt. I Bibelen er jomfru Maria mor til Jesus, og på grunn av dette er Maria sannsynligvis det mest utbredte kvinnenavnet i den vestlige verden. I Spania har hver fjerde kvinne Maria som ett av sine fornavn. Navnet Maria brukes også som mannsnavn i noen språk, da kombinert med et annet mannsnavn.

Maria har norsk navnedag den 25. mars, som er Maria Budskapsdag. Mary, Marie og Mari er henholdsvis engelsk, fransk og nordisk form av navnet. Les mer…
Vis - historikk


Veke 14
Fort Christian i Charlotte Amalie. St. Thomas, De amerikanske jomfruøyene. Fotograf: Martin Lie

Dansk Vestindia var en dansk koloni i Karibia bestående av øyene St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Det danske Vestindisk-guineisk Kompagni annekterte de to ubebodde øyene St. Thomas i 1672 og St. Jan i 1718. I 1733 ble St. Croix kjøpt fra det franske vestindiske kompani. De tre øyene ble i 1754 solgt til kongen av Danmark-Norge.

Hensikten med den danske koloniseringen i Vestindia var å utnytte den lønnsomme trekanthandelen, som gikk ut på å eksportere skytevåpen og andre industrivarer til Afrika i bytte mot slaver, som deretter ble fraktet til øyene i no:Vestindia for å bemanne sukkerplantasjene. Økonomien i Dansk Vestindia var fullstendig basert på slaveri. Etter slaveriets avskaffelse i 1848 gikk Dansk Vestindia inn i en økonomisk nedgangsperiode.

Danmark prøvde ved flere anledninger å få solgt eller byttet bort Dansk Vestindia på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, til henholdsvis USA og Det tyske forbund. Øyene ble til slutt solgt for 25 millioner dollar til USA , som overtok administrasjonen 31. mars 1917 og ga dem navnet De amerikanske jomfruøyene. Les mer…
Vis - historikk


Veke 15
Niels Henrik Abel (1802-1829) - døde 6. april 1829 - for 180 år siden denne uken

Niels Henrik Abel (1802-1829) var en norsk matematiker.

Sammen med Sophus Lie regnes Abel som den fremste norske matematikeren i det nittende århundre, og de to er også de mest anerkjente norske matematikerne gjennom alle tider. Innenfor matematikken har han fremdeles et stort navn internasjonalt. Han er kanskje mest kjent for å ha bevist at den generelle femtegradsligningen ikke kan løses med de elementære regningsartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og rotutdragning. Les mer…
Vis - historikk


Veke 16
Orknøyenes nordiske korsflagg fra 2007. 16. april er Magnusmesse, etter øyenes norskættede helgen St Magnus

Orknøyene er en øygruppe nord for Skottland. Den er en av Skottlands regioner, et stattholderskap og styres av det lokale regionsrådet Orkney Islands Council. Gruppen av omkring 200 små øyer starter 16 km nord for Caithness. Den største øya er The Mainland.

Administrasjonssenteret er Kirkwall, som ligger på Mainland. Byen har omkring 7000 innbyggere, mens den eneste andre byen, Stromness, har omkring 2000 innbyggere (2004). Med totalt drøye 29 000 innbyggere har Orknøyene det laveste befolkningstallet av de 32 skotske regionene.

De tidligste innbyggerne var piktere, og det finnes rester etter flere av deres underjordiske hus, weems, gravhauger, runde tårn (brochs), steinsirkler og obelisker. Orknøyene og Shetland ble befolket av nordmenn mot slutten av 700-tallet og første halvdel av 800-tallet. Norge begynte å bli overbefolket etter datidens målestokk, og tilgangen til ledige naturresursser og dyrkbar jord avtok. Nordmennene som ankom Orknøyene fortrengte pikterne, og norrønt ble talespråket på øyene. Les mer…
Vis - historikk


Veke 17
Kanontårnet med 3x 28,3cm kanoner, fotografert i 1963, 5 år før festningen ble nedlagt som stridsanlegg. Frode Inge Helland (1963)

Fjell festning (også Festung Sotra, MKB 11/504 Fjell mm) er et kystforsvarsanlegg på Sotra i Fjell kommune. Anlegget ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig og tilhørte den tyske Kriegsmarine. Festningen var bygget som et forsvar rundt hovedvåpenet, tre 28,3 cm kanoner plassert i et pansertårn med en maksimal rekkevidde på 37 km. Kanonen var opprinnelig en skipskanon fra slagkrysseren «Gneisenau». Festningens hovedformål var å forsvare innseilingen til Bergen, nord og sør for Sotra. I tillegg til kanonen bygget man et stort luftvernbatteri (flak-batteri) på samme sted, som både beskyttet selve festningen og en av hovedinnflyvningsrutene mot Bergen. Luftvernbatteriet var i bruk under allierte bombeangrep mot Bergen, men hovedskytset (trippelkanonene) ble aldri brukt i kamp. Les mer…
Vis - historikk


Veke 18
Mary Wollstonecraft ble født 27. april 1759 - for 250 år siden. Maleri av John Opie (ca 1797)

Mary Wollstonecraft (1759-1797) var en britisk feminist, forfatterinne og filosof. Hun er mest kjent for sin bok A Vindication for the Rights of Women, men for nordmenn også for sin bok Min nordiske reise, basert på en reise i 1795.

I løpet av Wollstonecrafts korte karriere skrev hun romaner, avhandlinger, en reiseskildring, en historie over den franske revolusjonen, en barnebok og hun drev blant annet en pikeskole og skrev Thoughts on the education of daughters (Tanker om døtres utdannelse). Wollstonecraft mente at kvinnen hadde fornuft på lik linje med mannen og burde derfor ha de samme økonomiske, politiske og sosiale rettigheter. Hun argumenterte for at både menn og kvinner burde bli behandlet som rasjonelle vesener og så for seg et samfunn bygget på fornuft. Med fremveksten av feministbevegelsen på 1900-tallet har Mary Wollstonecraft i økende grad blitt mer aktuell og blir betraktet som en grunnleggende feministisk filosof. Les mer…
Vis - historikk


Veke 19
Jan Mayen ble underlagt norsk suverenitet 8. mai 1929, for 80 år siden. Bildet viser vulkanen Beerenberg. Foto: Gernot Hecker

Jan Mayen er en 377 km² stor arktisk øy. Øya er delvis tildekket av en isbre. Øya ligger på 70,59° N 8,28° vest. Her ligger også verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg, som med sine 2277 meter også er et av Norges høyeste fjell. Fiskerisonen ved Jan Mayen er 293 049 km². I 1980 ble den økonomiske sonen utvidet til 200 nautiske mil rundt øya, til protester fra naboøyene Island og Grønland.

Jan Mayen er en del av Kongeriket Norge, er ikke et biland og omfattes ikke av Svalbardtraktaten. Øya administreres av Fylkesmannen i Nordland, men er ikke en del av Nordland fylke.

De første mulige belegg for kunnskap om Jan Mayen skriver seg fra 500-tallet, og det er grunn til å regne med at Jan Mayen var kjent i vikingtiden. Henry Hudson gjenoppdaget øya i 1607 og kalte den Hudson's Tutches. Etter det ble øya observert flere ganger av navigatører og hvalfangere som gjorde krav på den eller endret navn på den. Hvalfangere fra Hull i England kom til øya i 1611 og ga øya navnet Trinity Island, i 1612 kom den franske hvalfangeren Jean Vrolicq til øya og ga den navnet en Île de Richelieu. I 1614 ga den engelske kapteinen John Clarke øya navnet Isabella, samme år som Jan Mayen fikk dagens navn. Les mer…
Vis - historikk


Veke 20

{{forsidebilde| Listen over vinnere av Eurovision Song Contest omfatter 56 vinnere fra 25 forskjellige land. Eurovision Song Contest er en årlig konkurranse arrangert og organisert av medlemmene til den europeiske kringkastingsunionen. Konkurransen har blitt kringkastet hvert år siden starten i 1956, og er et av de lengstlevende TV-programmene i verden.

Konkurransen har hatt én vinner hvert år bortsett fra 1969, da fire land delte førsteplassen. Russland vant Eurovision Song Contest 2008. Sveits vant den første konkurransen, i 1956. Landet med flest seirer er Irland, med syv. Den eneste som har vunnet konkurransen mer enn en gang er Johnny Logan, som vant tre ganger for Irland; en gang som sanger, i 1980; en gang som sanger og låtskriver, i 1987; og en gang som låtskriver for Linda Martin, i 1992.

Eurovision Song Contest er en unik gjennombruddsmulighet for vinnerartistene. Likevel har få blitt store, internasjonale stjerner etter å ha vunnet konkurransen. De mest nevneverdige er ABBA, som vant i 1974 med sangen «Waterloo». Les mer…
Vis - historikk


Veke 21
Kart over Den fruktbare halvmåne i den eldste oldtiden, her illustrert gjennom utbredelsen av skogdekke samt de viktigste arkeologiske funnsteder som hadde bosetting før 7 500 f.Kr.

Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Midtøsten. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rund Mesopotamia en naturlig avgrensning.

Her oppsto jordbruket i større skala som trolig det første sted i verden, en gang mellom 9 600 og 8 500 f.Kr. Under den forutgående kuldeperioden Yngre Dryas ble det eksperimentert med kultivering av rug i landsbyen Abu Hureyra i det nordlige Syria, mens hvete trolig ble kultivert første gang i Anatolia (Sørøst-Tyrkia) og bygg i den sørvestre del av Fruktbare halvmåne – i Israel og Jordan, eksempelvis Jeriko på Vestbredden av Jordan-elven. Dette falt sammen med en framskreden utryddelse av fauna gjennom jakt, hvilket kan ha framskyndet intensiveringen av både husdyrhold og jordbruk i området under den påfølgende varmeperioden fra 9 600 f.Kr. Les mer…
Vis - historikk


Veke 22
Arbeiderpartiets sekretær gjennom etterkrigstida, Haakon Lie, døde denne uka

Haakon Lie (19052009) var en norsk politiker og partisekretær for Arbeiderpartiet 194569. Han kom med i kretsen rundt Martin Tranmæl i 1921, og deltok særig aktivt i partibyggingen før og etter andre verdenskrig.

Lies hovedengasjement var i utenrikspolitikken, han deltok frivillig på republikkens side i den spanske borgerkrig og mistet en bror i motstandskampen mot nazistene under andre verdenskrig. Lie arbeidet etter krigen utrettelig for å styrke forsvarspolitikken og partiets forankring vestover, både av overbevisning og for å kompensere for sosialdemokratiets skjebnesvangre pasifisme i møtet med Hitler i mellomkrigstiden. Han ble senere sekretær i Europabevegelsen 19701973.

Mens han var politisk aktiv, gjorde Lie seg særlig kjent for sin uforsonlige linje mot kommunistene og venstresiden i sitt eget parti, og han spilte en viktig rolle i forbindelse med overvåkningen av disse miljøene i etterkrigstiden. Han var en ivrig tilhenger av NATO og EF,. Hans uforsonlighet i den nasjonale forsvars- og sikkerhetspolitikken ble derimot for mye for mange partifeller, og den innenrikspolitisk orienterte partilederen Einar Gerhardsen tok for åpen scene et oppgjør med Lie på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 1967. Det bunnet i frustrasjon over partisekretærens motstand mot åpen sikkerhetspolitisk debatt i sentralstyret, men tilhører et av de mest dramatiske øyeblikkene i norsk etterkrigspolitikk. Les mer…
Vis - historikk


Veke 23
Haydn døde 31. mai 1809 - for 200 år siden

Joseph Haydn (1732-1809) var en østerriksk komponist, og en av de mest betydningsfulle, innovative og produktive komponistene i wienerklassisismen.

Det meste av sin karriere arbeidet han som hoffmusiker hos den velstående Esterházy-familien. Som orkester- og operaleder var det hans oppgave å sørge for ny musikk for familien. Haydn og orkesteret fulgte med familien under oppholdene på deres tre palasser, og var stort sett isolert fra andre komponister og fra tidens musikktrender. Han beskrev selv virkningen slik: «Jeg var avsondret fra verden, ingen i min nærhet kunne irritere meg og få meg til å tvile på meg selv, så jeg måtte bli original». Joseph Haydns bror Michael Haydn var også en komponist som var høyt verdsatt i sin tid. Både Joseph og Michael var nære venner av Mozart. Joseph var også lærer for Beethoven.

Haydn blir gjerne kalt både «symfoniens far» og «strykekvartettens far» på grunn av hans viktige bidrag i disse musikkformene. Han medvirket også til utviklingen av pianotrioen og sonateformen. Les mer…
Vis - historikk


Veke 24
Åkerhumle (Bombus pascuorum) med pollenkurv med pollen på bakfoten

Humler tilhører familien humler og bier, sammen med blant annet honningbier. Humler regnes som viktige for pollinering av mange planteslag.

Humler har tradisjonelt vært inndelt i to slekter: sosiale eller «ekte humler» og gjøk- eller snyltehumler. Hvor mange humlearter vi har i Norge, diskuteres blant de lærde, men det er vanlig å si at det er 33 arter i Norge.

De sosiale humlene danner samfunn med flere kaster, dronninger, arbeidere og hanner som har forskjellige oppgaver. Humlesamfunnet er som regel betydelig mindre enn vepsenes og bienes, og består ofte kun av noen få hundre individer. Et slikt samfunn varer bare ett år, til forskjell fra de samfunnene honningbier og maur danner, som varer i flere år. Det finnes imidlertid noen humlesamfunn som er flerårige. Disse humlene danner svermer på samme måte som biene. Les mer…
Vis - historikk


Veke 25
Stortingsbygningen er tegnet av den svenske arkitekten E.V. Langlet og stod ferdig i 1866. Foto: John Erling Blad

Stortingsrepresentantene for perioden 2005–2009 har sin siste møteuke denne uken. Ved stortingsvalget 2005 den 12. september 2005 ble det valgt 169 representanter til Stortinget; fordelt på 61 til Ap, 38 til Frp, 23 til Høyre, 15 til SV, 11 til KrF, 11 til Sp og 10 til Venstre.

Ved valget i 2005 ble Stortinget utvidet med fire mandater, fra 165. Det ble valgt 150 distriktsmandater i tillegg til ett utjevningsmandat fra hvert fylke (i alt 19). Den gamle ordningen med åtte utjevningsmandater fordelt på hele riket falt da bort. Les mer…
Vis - historikk


Veke 26
Johan Sverdrup, den første parlamentariske statsminister

Liste over Norges statsministre omfatter regjeringssjefer i Norge gjennom tidene. Titlene for disse har variert.

Selv om tittelen statsminister ble introdusert i 1814, fikk rollen sitt nåværende innhold gjennom reformer i 1873 og 1884. I 1873 avskaffet Oscar II stattholderembetet, og rollen som førstestatsråd ble omformet til en aktiv regjeringsleder: statsministeren. Elleve år senere, i 1884, knesatte det norske Stortinget prinsippet om parlamentarisme: at regjeringen skal utgå fra, eller ha støtte fra, et flertall i nasjonalforsamlingen.

Fra 1873 til 2007 har Norge hatt 34 statsministre. Elleve av dem har vært jurister, fire var lærere, fire var arbeidere, fire var agronomutdannet, tre var skipsredere, tre var økonomer, et par var bønder. Dertil kommer en kjøpmann, en offiser, en lensmann, en revisor, en lege og en teolog. Les mer…
Vis - historikk


Veke 27
Flere helleristninger, som disse fra Nordre Land, avspeiler hvilken betydning ville dyr har hatt for menneskene i Norge. Foto: John Erling Blad

Liste over pattedyr i Norge omfatter alle dyrearter med ville bestander på norsk territorium, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

Pattedyrene lever i alle slags biotoper i Norge; fra bybakgårdene til breen, skoggrensa til det karrige skjæret. Husmus og brunrotte er fullstendig knyttet til menneske. Også rødrev og grevling er vanlig byer. Flere arter trives best i landbrukets kulturlandskap, som for eksempel vånd, rådyr, rødrev, grevling og piggsvin. Mange av de større pattedyrene, som elg, hjort, brunbjørn, ulv, gaupe, mår og bever, har sin hovedutbredelse i barskog og blandingsskog, noe som er med på å underbygge den utbredte forestillingen om at «ville dyr lever i skogen».

Rein, lemen, jerv og røyskatt er dyr som har sin hovedutbredelse på fjellet, det vil si over tregrensa, eller i vierbåndet opp mot tregrensa. Oteren er et kystdyr, som både trives i havet og langs strandkanten. Noen av de sjølevende pattedyrene har sin hovedutbredelse ut mot det åpne havet (som havert), mens nise og steinkobbe er kystnære. Vågehvalhunnene kan trekke inn i fjordene, men de fleste hvalene lever langt ute fra kysten. Les mer…
Vis - historikk


Veke 28
Kart over de sentrale delene av Oslo. Uelands gate, det tradisjonelle skillet mellom østkanten og vestkanten, er markert i sort.

Østkanten og vestkanten brukes om de to delene av Oslo som dannes av det økonomiske og sosiale skillet som historisk går langs Uelands gate. Akerselva blir også populært oppfattet som grensen mellom øst og vest.

Vestkanten ble til på bymarken fra 1840-årene med strøket Bak Slottet som start, mens østkanten grodde rundt den nye industrien og langs innfartsveiene i øst. Rundt 1890 var todelingen i øst og vest markert, og de fleste strøkene i byen hadde nokså klart klassepreg, av arbeiderklasse eller av funksjonærer og borgerskap. Delingen avspeilet seg i arkitektur, og språket har tradisjonelt også vært ganske forskjellig. I Oslo finnes både de dårligste leveforholdene og den største rikdommen i landet. Det spesielle med Oslo er den markerte, stabile geografiske todelingen som har eksistert i knapt 150 år. Les mer
Vis - historikk


Veke 29
[[Fil:|120x170px|link={{{3}}}|Romhunden Laika ble det første pattedyret i bane rundt jorden]]

Laika (fra russisk Лайка, som betyr «bjeffer» eller «hyler») var en sovjetisk romhund som ble det første levende pattedyr i bane rundt Jorden, og også det første dødsoffer i bane. Man visste lite om romfarts virkning på levende organismer da Laikas ferd ble påbegynt. Noen trodde ikke at mennesker ville være i stand til å overleve oppskytningen eller forholdene i verdensrommet, så teknikere så det nødvendig å benytte dyr forut for bemannede ferder. USA brukte sjimpanser og rhesus-aper, mens det sovjetiske romprogrammet valgte å bruke hunder. Laika, en herreløs hund, opprinnelig navngitt Kudryavka (russisk кудрявка, den lille med krøller), ble trent opp sammen med to andre hunder. Hun ble valgt som testhund til den sovjetiske romkapselen Sputnik 2, som ble skutt opp i rommet den 3. november 1957. Les mer…
Vis - historikk


Veke 30
17. juli 1975 ble rommodulene til Apollo og Soyuz sammenkoblet. Dette markerte slutten på romkappløpet

Romkappløpet var en uoffisiell rivalisering mellom USA og Sovjetunionen som varte fra rundt 1957 til 1975. Stormaktene konkurrerte om å utforske verdensrommet og få første kunstige satellitt og menneske ut i rommet, og deretter få mennesker til månen.

Bakgrunnen til romkappløpet var spenningen mellom de to supermaktene etter andre verdenskrig. Kappløpet kan sies å ha begynt 4. oktober 1957, da Sovjet skjøt opp Sputnik 1. Andre viktige milepæler var Apollo 11s månelanding 20. juli 1969, og sammenkoblingen mellom Apollo og Soyuz-enheter 17. juli 1975. Les mer…
Vis - historikk


Veke 31
Den israelittiske kong David spiller harpe sammen med musikere og en skriver, framstilt i et bokmaleri fra den østerrikske poeten Rudolf von Ems' Weltkronik i en versjon fra ca. 1340. David har ifølge tradisjonen skrevet nesten halvparten av salmene i Salmenes bok i Bibelen.

Salme 23 (Salme 22 i septuaginta) er en av salmene i Salmenes bok i Bibelen. Den er også kjent som Hyrdesalmen på grunn av åpningsordene «Herren er min hyrde», og den beskriver Herrens (Jahves) omsorg gjennom metaforene hyrde (vers 1-4) og vert (vers 5-6).

Salmen er den mest siterte og den mest kjente av alle de 150 salmene i Salmenes bok, og et av de mest kjente kapitlene i Bibelen. Les mer…
Vis - historikk


Veke 32
Knut Hamsun. Maleri av Alfredo Andersen fra 1891, året etter gjennombruddet med Sult.

Knut Hamsun (født 4. august 1859, død 19. februar 1952) var en norsk forfatter. Han fikk Nobelprisen i litteratur i 1920, og har av Isaac Bashevis Singer blitt karakterisert som «den moderne litteraturens far».

Hamsuns forfatterskap strekker seg over mer enn 70 år og viser variasjon med hensyn til tema, ståsted og miljø. Han fikk sitt gjennombrudd med romanen Sult i 1890 og vant i 1920 nobelprisen i litteratur for romanen Markens grøde (1917). Han utga mer enn 20 romaner, diktsamlingen Det vilde kor, noveller, noen lite spilte skuespill, en reiseskildring og noen essay og debattartikler i dagspressen. Les mer…
Vis - historikk


Veke 33
Maximus bekjenneren - en munk og teolog fra tidlig middelalder

Maximus bekjenneren (580-662) var en kristen munk, teolog og forfatter. I sine yngre dager var han en offentlig tjenestemann som gjorde tjeneste for den bysantiske keiseren Herakleios, men han ga opp livet i politikken og gikk i kloster.

Maximus flyttet til Karthago, studerte flere nyplatonske forfattere, og ble selv en anerkjent forfatter. En av vennene hans gav uttrykk for den kristologiske læren som kalles for monoteletismen, og Maximus ble på den måten dratt inn i kontroversen rundt dette temaet. Maximus støttet den kalkedonske posisjonen, at Jesus hadde både en guddommelig og en mennesklig vilje. For den store innsatsen han la ned i denne kampen blir han æret både i østlig og vestlig kirkelig tradisjon. Posisjonen Maximus tok, gjorde at han ble sendt i eksil. Men dette var bare en kort tid før han døde. Les mer
Vis - historikk


Veke 34
Skiens kommunevåpen

Skien er en by og en kommune i Grenlandsområdet i Telemark. Byen er en av Norges eldste, og ble til rundt år 1000. Det har foregått industrivirksomhet i byen helt fra 1500-tallet, men i dag er IKT og annen kunnskapsbasert virksomhet i ferd med å overta som den viktigste næringsveien i Skien.

Skien er kjent som fødebyen til dramatikeren Henrik Ibsen, og kommunen bruker mye ressurser på å forvalte og formidle kunstnerens liv og verker. Polfareren Hjalmar Johansen var også fra Skien, og han var med på å stifte Idrætsforeningen Odd. Norges eldste eksisterende fotballklubb, Odd Grenland, er en del av denne idrettsforeningen.

Byen Skien er del av en sammenhengende tettbebyggelse i kommunene Skien og Porsgrunn, og tettstedet Porsgrunn/Skien er det syvende største i landet med 86 923 innbyggere pr 1. januar 2009. Skien
Vis - historikk


Veke 35
Yasir Arafat. Født for 80 år siden, denne uken. Bilde tatt i Folketinget, København, 1999, av Hans Jørn Storgaard Andersen

Yasir Arafat (født 24. august 1929 i Kairo, død 11. november 2004), var en palestinsk leder. Han var formann i Palestinas frigjøringsorganisasjon (PLO) og president den palestinske selvstyremyndigheten (PNA), og kjempet utrettelig mot den israelske stat og for palestinsk selvråderett. Han brukte mye av sitt liv på å lede det sekulære, politiske partiet Fatah, som han dannet i 1959. Arafat var opprinnelig imot Israels eksistens, men modifiserte sin posisjon i 1988 da han aksepterte resolusjon 242 fra FNs sikkerhetsråd.

Senere i karrieren deltok Arafat i en rekke forhandlinger med de israelske myndighetene, med sikte på å gjøre slutt på den flere tiår lange konflikten mellom Israel og PLO. I 1994 mottok Arafat Nobels fredspris sammen med Yitzhak Rabin og Shimon Peres for sine forhandlinger i Oslo. Les mer…
Vis - historikk


Veke 36
Kvæfjord kommune ligger i Troms. Kommunevåpenet gjenspeiler jordbærdyrking

Kvæfjord (nordsamisk: Giehtavuotna) er den vestligste kommunen i Troms. Det meste av kommunen ligger på Hinnøya.

Kvæfjord har et typisk subarktisk maritimt klima, og er beskyttet av høye fjell. Jordbruket drar dessuten nytte av sørvendte lier og lyse netter i midnattssol. Kald nordavind kan stå rett inn i fjorden fra Nordishavet, og etter perioder med varme sommerdager ta med seg havtåke som legger seg i fjorden. Kvæfjord er kjent for sine lange jordbrukstradisjoner og store avlinger med fine jordbær og poteter, og ikke minst for «Norges nasjonalkake» Kvæfjordkaka. Fjorden har tidligere også vært kjent for sitt gode sildefiske. «Fiskerbonden» er kjent fra kulturhistoria. Les mer…
Vis - historikk


Veke 37
UD-bygningen i Victoria terrasse

Liste over Norges utenriksministre omfatter alle norske utenriksministre siden Utenriksdepartementet ble opprettet i 1905, i forbindelse med Norges løsrivelse fra unionen med Sverige.

Halvard Lange er den lengstsittende utenriksminister, fra 1946 til 1965, gjennom fire regjeringer, fulgt av Knut Frydenlunds ni år i fire regjeringer. Den i ettertid lite påaktede Nils Claus Ihlen satt i syv år, fra 1913 til 1920. Arbeiderpartiets utenrikspolitiske troika Knut Frydenlund, Thorvald Stoltenberg og Johan Jørgen Holst etterfulgte hverandre som ministre fra 1974 til 1994, avbrutt av to borgerlige regjeringer. Les mer…
Vis - historikk


Veke 38
Christian Holtermann Knudsen var en av Arbeiderpartiets pionerer

Christian Holtermann Knudsen (født 1845 i Bergen, død 1929) var en norsk typograf, redaktør og politiker som representerte Arbeiderpartiet. Han var av fattig arbeiderslekt, og gikk i typograflære med eget trykkeri i Kristiania fra 1884. Han gikk aktivt inn i fagbevegelsen for trykkeriarbeiderne i 1872, og grunnla både forløperen til LO i 1882, forløperen til Arbeiderbladet i 1884, videre Den socialdemokratiske Forening i 1885, og Det forenede norske Arbeiderparti i 1887.

Knudsen regnes ofte som grunnleggeren av den politiske arbeiderbevegelse i Norge, og var innvalgt på Stortinget for Arbeiderpartiet 1906-15. Han var partiformann i tre perioder, og selv om han tidvis ble offer for fløystrid forble han i partiet gjennom partisplittelsene 1921-27. Han satt kontinuerlig i partiets sentralstyre fra 1887 til 1924 med bare ett års avbrekk. Knudsen var belest innen teoretisk sosialisme, men beholdt et jordnært og måteholdent forhold til ideologi. Les mer…
Vis - historikk


Veke 39
Jean Parisot de la Vallette var stormester i Malteserordenen, og opphav til navnet på hovedstaden Valetta

Maltas historie begynner en gang rundt 5200 f.Kr., da de maltesiske øyene - den største øya Malta, den litt mindre Gozo, og fire små øyer - sør for Italia, ble befolket fra Sicilia. Senere kom fønikere og grekere til Malta. De sistnevnte kalte øya for Μελίτη (Melite) i betydning «søt honning» eller «honningbie». Tallrike folk og makter har erobret eller annektert øya i århundrenes løp. Rundt 200 f.Kr. ble Malta lagt inn under Romerriket. Siden ble øya erobret av arabere og normannere. I 1530 ble øya gitt til korsfarerordenen Malteserordenen for å beskytte Roma mot tyrkere.

Den første store beleiringen av Malta stod tyrkerne for i 1565, men øya overga seg aldri. Den andre store beleiringen skjedde under den andre verdenskrig da aksemaktene bombet øya, og hindret tilførsel av forsyninger, men fortsatt uten at øya overga seg. For denne anstrengelsen ble Malta gitt hedersutmerkelsen Georgskors av den britiske kongen for å være «vitne til dets folks heltemot og oppofrelse». Georgskorset er i dag en del av nasjonens flagg. Les mer…
Vis - historikk


Veke 40

Estoniaforliset var et dramatisk forlis i Østersjøen 28. september 1994. MF Estonia var en stor og moderne bilferge bygd i 1979 av verftet Jos. L. Meyer i Papenburg, Tyskland. Den 28. september for femten år siden sank den i Østersjøen, og 852 mennesker mistet livet. Den direkte årsaken til ulykken var svikt i låsene på baugporten som gikk i stykker under belastningen av bølgene. Da porten brakk løs fra båten dro den med seg rampen som dekket for åpningen til bildekket bak porten. Dette førte til at vann trengte inn på bildekket som destabiliserte skipet og satte i gang en katastrofal kjede av hendelser som førte til at skipet sank. Les mer…
Vis - historikk


Veke 41
Kors med bånd og ett sverd

Krigskorset er en norsk militær medalje. Det er Norges høyest rangerte utmerkelse og bæres foran alle andre norske ordener og medaljer. Krigskorset ble stiftet i 1941 for belønning av dem som utmerket seg spesielt med innsats under den andre verdenskrig, ved personlig tapperhet eller fremragende ledelse i kamp eller kamplignende situasjon. Medaljen ble inntil 1949 tildelt for innsats under krigen 1940 til 1945. Tildeling holdt deretter opp inntil det 26. juni 2009 ble bestemt å gjenoppta tildeling, både for innsats under den andre verdenskrig og for senere væpnede konflikter Norge har deltatt i. Krigskorset kan tildeles både norske og utenlandske borgere. Krigskorset er til sammen tildelt 274 personer, samt sju franske faner og bannere. Utmerkelsen blir delt ut av Kongen i statsråd. Les mer…
Vis - historikk


Veke 42
«Her er intet annet mørke enn uvitenhet». Mer enn noen annen er William Shakespeare den fremste forfatter fra England. Statue i London.

Engelsk litteraturhistorie omfatter blant annet middelalderforfatteren Geoffrey Chaucer som skrev på mellomengelsk; William Shakespeare, sannsynligvis den største dramatiker til alle tider; barokkdikteren John Milton som fikk stor betydning for ettertiden; den evig aktuelle irske satirikeren Jonathan Swift; Jane Austen som innenfor snevre sjangergrenser presterte stor litteratur om betydningen av kvinners valg i et samfunn med lite slingringsmonn; victoriatidens satiriker William Thackeray; diskusjonsdramaets «far», irskfødte George Bernard Shaw; den amerikanskfødte dramatikeren T. S. Eliot som preget det engelske teateret i mellomkrigstiden; den tungt fordøyelige men svært innflytelsesrike iren James Joyce; indiskfødte Salman Rushdie som kanskje er den fremste representanten for de mange forfatterne født i, eller med etnisk bakgrunn fra Commonwealth som har preget engelsk litteratur de siste tiårene. Les mer…
Vis - historikk


Veke 43
MY «Stella Polaris» Foto: Olaf Andreas Knutsen Storegjerde

MY «Stella Polaris» (kallesignal LGCF / LCYZ) var en motoryacht bygd for Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS). Skipet var byggnummer 400 ved Götaverken i Göteborg, og kjøpesummen var 4 692 511 norske kroner. Hun ble sjøsatt 11. september 1926 og overlevert i februar 1927. Skipet var 127 meter langt (inkludert baugspryd) og hadde plass til 200 passasjerer.

MY «Stella Polaris» seilte på cruise verden rundt, og ble ikke bare rederiets mest berømte skip, men også et av de mest kjente cruiseskip i verden. Under andre verdenskrig ble hun rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten og brukt som losjiskip for tyske soldater. I 1951 ble skipet solgt til det svenske rederiet Clipper Line, men fortsatte i cruisetrafikk fram til 1969 da hun ble solgt til Japan og ankret opp som restaurant- og hotellskip. I august 2006 sank skipet utenfor Japan. Les mer
Vis - historikk


Veke 44
Området i Costa Rica hvor maleku snakkes (rød prikk)

Maleku (malécu jaíca eller maléku jaíka) er et chibchansk språk som snakkes av i overkant av 200 malekuer i Guatuso i det nordlige Costa Rica.

Malekuene levde isolert fram til midten av 1800-tallet, og det har blitt gjort relativt lite forskning på språket. Maleku regnes som et trua språk på grunn av få brukere og tendensen blant malekuene til å gå over til å snakke spansk.

Maleku har et forholdsvis enkelt fonemsystem. Verbalsystemet er ergativt, og verba bøyes i modus og ikke tempus. Substantiva markeres for flertall, men ikke for bestemthet, og de bøyes ikke i kasus. Språket har ingen fast konstituentrekkefølge, men den mest frekvente rekkefølga er subjekt–objekt–verbal. Les mer…
Vis - historikk


Veke 45
Fra Jaltakonferansen. Fra venstre: Churchill, Roosevelt og Stalin

Den kalde krigen var rivaliseringen som pågikk i perioden 19451991, etter den andre verdenskrig, mellom grupper av nasjoner som praktiserte ulike politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen og dens allierte, ofte referert til som Østblokken. På den andre siden var USA og dens allierte, ofte referert til som Vestblokken. Konflikten ble kalt den kalde krigen fordi den aldri førte til direkte kamper eller en «varm» krig. Begge parter støttet likevel andre land og organisasjoner, både økonomisk og militært, som kriget mot den andre parten eller mot krefter som den andre parten støttet.

Begrepet «kald krig» ble først brukt av den amerikanske presidentens rådgiver Bernard Baruch på et kongressmøte i 1947 og av forfatteren George Orwell i tidsskriftet Tribune i oktober 1945. Man sier gjerne at den kalde krigen endte i 1989, da Berlinmuren falt, eller i 1991, da Sovjetunionen ble oppløst. Les mer …
Vis - historikk


Veke 46
De to tyske statene ble gjenforent i 1990

Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av Den kalde krigen. Gjenforeningen innebar at DDRs territorium ble innlemmet i Vest-Tyskland. Da statene ble offisielt gjenforent den 3. oktober 1990 tok en over førti år lang deling slutt. Gjenforeningen ble muliggjort i og med Berlinmurens fall i slutten av 1989 og de europeiske kommunistregimenes sammenbrudd. Les mer…
Vis - historikk


Veke 47
Sør-Georgia museum er lokalisert til den gamle hvalfangststasjonen Grytviken.

Sør-Georgia er ei øy i Søratlanteren som tilhører det britiske oversjøiske territoriet Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene. Argentina gjør krav på Sør-Georgia og resten av de britiske territoriene i Søratlanteren. Øya er 170 km lang og 30 km bred. Øya har ingen fastboende, men har forskningspersonell knyttet til museumsdriften og forskningsstasjonene på Birdøya og King Edward Point.

Øya er en av de viktigste hekke- og yngleplassene i Antarktis. Blant annet yngler 2,5 millioner pelssel og 300 000 sydlig elefantsel på øya; og 2,7 mill. par gulltoppingviner og 400 000 par kongepingviner hekker. Sør-Georgia ble oppdaget av A. de la Roché i april 1675. James Cook kom til Sør-Georgia 14. januar 1776 og var den første som gikk i land på øya.

Den norske hvalfangeren Carl Anton Larsen etablerte Grytviken som den første landstasjonen for moderne hvalfangst i Antarktis 16. november 1904. Flere hvalfangststasjoner ble etablert i de påfølgende årene og virksomhetene var dominert av nordmenn. I desember 1965 forlot de siste hvalfangerne øya. Les mer …
Vis - historikk


Veke 48
I 2009 er det 200 år siden Darwin ble født, og 150 år siden hans banebrytende bok

Charles Darwin (1809-1882) var en britisk naturforsker. Han er mest kjent for å ha grunnlagt den moderne evolusjonsteorien (darwinismen), men bidro også med en rekke andre arbeider innen systematikk, økologi og paleontologi.

Darwins bidrag til biologien kan knapt overvurderes. Evolusjonslæren ga endelig den linneiske systematikken et teoretisk fundament, og gjorde det for første gang mulig med en vitenskapelig teori på dyrs og planters tilpasninger og deres utrolige biologiske mangfold. I dag er Darwins lære om naturlig utvalg det helt grunnleggende fundamentet for all biologisk forskning, og finner stadig nye anvendelsesområder, blant annet innen medisin og ernæring.

Boka Artenes opprinnelse, som kom ut i 1859, regnes som hans hovedverk. Boka redegjør meget grundig for naturlig utvalg med talløse eksempler. Da den kom vakte den stor debatt og til dels forargelse, men Darwin ble anerkjent som sin tids største britiske naturvitenskapsmann. Les mer …
Vis - historikk


Veke 49
Giorgio Barnaba Luigi Chiaramonti ble kjent som Pave Pius VII

Pius VII (1740-1823) var Den katolske kirkes pave 1800-23, som den 251. i paverekken.

Sentralt i hans pavetid var forholdet til Frankrike. Revolusjonsregimet til Napoleon I inngikk avtalen kjent som Konkordatet i 1801. I 1804 ble Pius VII tvunget av Napoleon til å reise til Paris og krone ham til keiser. Dette bidro til det spenningsfylte forholdet mellom dem. I 1806 erklærte Napoleon at ettersom han var keiser, var paven de facto hans undersått, og han forventet at paven ville gripe inn mot Napoleons motstandere som oppholdt seg i Kirkestaten. Fra 1808 holdt Napoleons styrker Kirkestaten okkupert. Natt til 6. juli 1809 ble paven arrestert, et fangenskap som skulle vare i nesten fem år, og omfattet en rekke forsøk fra Napoleons side på å få makt over kirken. Les mer …
Vis - historikk


Veke 50
Med klokken: Phil Anselmo, Rex Brown, Vinnie Paul, og Dimebag Darrell

Panteras diskografi omfatter Panteras offisielle utgivelser mellom 1983 og 2003. Totalt har de gitt ut ni studioalbum, ett konsertalbum, 1 samlealbum, 2 samlebokser, 2 EPer og 6 singler, samt 11 musikkvideoer og 5 filmalbum.

Det amerikanske heavy metal-bandet Pantera hadde stor innflytelse på metal-sjangeren, og har selv i dag, flere år etter deres oppløsning, flere trofaste tilhengere. I løpet av sine tidlige år spilte bandet glam metal, men gikk senere over til groove metal, og de blir av mange sett på som en av pionerene i sjangeren. Bandets bestselgende album er no:Vulgar Display of Power (1992), men det er no:Far Beyond Driven (1994) som har nådd høyest opp på salgslistene.

Det var først med utgivelsen av Cowboys from Hell (1990) at bandet ble kjent, og de velger selv å utelukke sine fire første utgivelser fra offisielle lister. Les mer…
Vis - historikk


Veke 51
Statue av Fredrik den Store på Unter den Linden. Foto: Andreas Steinhoff

Berlins historie gjenspeiler byens rolle som hovedstaden i Tyskland og i flere tidligere stater. Byen ble grunnlagt på 1200-tallet, men det var først som hovedstad i Kongeriket Preussen fra 1701 at den kom til å spille en stor rolle i europeisk historie.

Etter annen verdenskrig ble byen delt mellom de seirende maktene. Bonn ble provisorisk hovedstad i Vest-Tyskland. Vest-Berlin ble delt inn i britisk, fransk og amerikansk sektor, mens Sovjet okkuperte den østlige delen av byen, og gjorde den senere til hovedstad i DDR. Den vestlige delen ble sett på som en demokratisk utpost midt inne i det som ble Østblokken, og fikk stor betydning under den kalde krigen. Høsten 1989 måtte de østlige regimene som omtalte seg som kommunistiske gi tapt for presset fra befolkningen, etter omfattende demonstrasjoner bl.a. i Berlin og Leipzig. Berlinmuren falt natten til fredag 10. november 1989 etter at det ble kunngjort nye reiseforordninger for østtyske borgere gjennom muren. Les mer…
Vis - historikk


Veke 52
Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (1685-1759) var en tysk-britisk komponist berømt for sine operaer, oratorier og concerti grossi. Han regnes som en av de mest produktive og innflytelsesrike musikere noensinne og representerer ved siden av Bach senbarokkens kulminasjon.

Händel var en kosmopolitt som tilbrakte formative vandre- og læreår i Hamburg, Italia og Hannover. Han bodde mesteparten av sitt liv i England og fikk britisk statsborgerskap i 1727. Les mer…
Vis - historikk


Utvald bokmålsartikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018