Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 131, er ein kyrkjeleg kantate komponert av Johann Sebastian Bach.

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
BWV 131
Kantate av Johann Sebastian Bach
SjangerKoral
PeriodeBarokken
Komponert1707
Urframføring1707-1708
Publiseringsdato1881
Typisk lengd23:16
Satsar/akter9

Han vart komponert i Mühlhausen i 1707, kanskje for ei botsmesse etter ein brann. Det er ein av dei første kantatane Bach skreiv.

Teksten er henta frå Salme 130 og Bartholomäus Ringwaldt (andre og fjerde sats)

Koraltemaet er basert på salmen «Herr Jesu Christ, du höchstes Gut». Melodien er spora tilbake til salmar frå Görlitz i 1587 og i Dresden i 1593. Görlitz-salmen heiter «Harmonia hymnorum». Ein kjenner ikkje til komponistane, men kan ha vore skriven av Bartholomäus Ringwaldt.

Instrumentering og struktur

endre

Stykket er instrumentert for obo, fagott, fiolinar, tobratsjar og basso continuo, samt fire songsolistar (sopran, alt, tenor, bass) og firedelt kor.

Det består av fem satsar:

  1. Sinfonia i G-moll
  2. «Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir», Koral
  3. «Herr, Herr hore miene Stimme», Koral
  4. «So du willst, Herr, Sunde zurechnen», Air for bass
  5. «Erbarm' dich mein in solcher Last», Air for sopran & bass
  6. «Ich harre des Herrn», Koral
  7. «Meine Seele wartet auf der Herrn», Air for tenor
  8. «Und weil ich denn in meinem Sinn auch ein betrubter Sunder bin», Air for alt & tenor
  9. «Israel, hoffe auf den Herrn», Koral
  10. «Und er wird Israel erlosen», Finale

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre