David Swensen

David Dietrichs Swensen (11. september 182626. oktober 1904) var ein skulemann og næringsdrivar frå Skjold i Rogaland.

David Swensen
Fødd 11. september 1826
Død

26. oktober 1904 (78 år)

Yrke politikar

Swensen var son til ein sokneprest. I 1845 var han eit halvår landbrukselev hos ein agronom i Lier. Året etter tilsett som praksislærar ved Buskeruds amts landbruksskule, styrar av skulen frå 1849 til 1863. I 1857 kjøpte han garden Skollerud i Ådalen, der han dreiv privat landbruksskule fram til 1874. Han selde då garden og busette seg i Kristiania. Her dreiv han skipsreiarlag og saman med andre starta han 1882 tresliperiVestfossen i Eiker. Året etter var han delaktig i opprettinga av Gjøvik cellulosefabrikk i Vardal.

Swensen var medlem av heradsstyret i Ådalen i lengre tid, ordførar i fleire år. Han var formann i matrikkelkommisjonen i heradet og av Hallingdals fogderikommisjon 1867-68. Swensen var 2. representant frå Buskeruds amt på Stortinget både i 1869-71 og 1871-73. I begge periodane var han medlem av tollkomiteen.

Swensen døydde i Kristiania i 1904.

KjeldeEndra

  • Lindstøl, Tallak:Stortinget og Statsraadet 1814-1914. Kristiania, 1914