Det Norske Akademis Pris

norsk litteraturpris

Det Norske Akademis Pris tidlegare Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl vert delt ut årleg av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. Prisen er skipa og betala av Thorleif Dahls Kulturbibliotek, der halve styret er valt av familien Dahl og den andre halvdelen av Akademiet. Styreleiar er Kitty Dahl. Prisen vert gjeve som ei påskjønning for framifrå skjønnlitterært eller faglitterært forfattarskap på riksmål eller for omsetjing til riksmål av skjønnlitteratur eller faglitteratur. Frå og med 1991 er prisen på 100 000 kroner.

Prisvinnararar

endre

Sjå også: Thorleif Dahl.

Kjelder

endre