Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama (MDD) er eit utdanningsprogram i den vidaregåande skulen. Programmet er treårig (Vg1, Vg2 og Vg3). Programmet fører fram til generell studiekompetanse, noko ein treng for å kunne søke på høgskular og universitet. Utdanningsprogrammet er delt i dei tre programområda musikk, dans og drama. Dei fleste skulane vil gjerne spesialisere seg på eitt eller fleire av programområda.

Vidaregåande skular med Musikk, dans og drama i NoregEndra

 

BakgrunnsstoffEndra