Flogopitt er eit mineral, ein lys, ofte brunleg glimmer, som i motsetnad til biotitt er karakterisert ved lågt jarn- og høgt magnesiuminnhald. Mineralet finst ganske utbreitt på apatittførekomstar ved Ødegården i Bamble, og har her uvanleg høgt innhald av vanadium, ca. 0,4 %. Flogopitt har industriell bruk som elektrisk isolasjonsmateriale, og blir mellom anna utvinne i Canada og på Madagaskar.

Flogopitt

Flogopitt i Monte Somma i Italia
Generelt
KategoriGlimmer, fyllosilikat
Kjemisk formelKMg3(AlSi3O10)(F,OH)2
Identifikasjon
Fargebrunraud, mørkebrun, gulbrun, grøn, kvit
KrystallformSøyleforma, skalforma massar, sjeldan perfekt fenokrystall
KrystallsystemMonoklin (2/m) Romgruppe: C 2/m
TvillingKomposisjonstvilling
Kløyvperfekt basal [001]
BrotIngen
FastleikHard, fleksible tynne hinner
Mohs hardleiksskala2–2,5
Glansperleaktig, stundom lett metallisk på kløyvflater
StrekfargeKvit
TransparensGjennomsiktig til gjennomskineleg
Spesifikk vekt2.78 - 2.85
Optiske eigenskapar
Optiske eigenskaparToaksa (-), 2V=12
Brytingsindeksnα = 1.530 - 1.573 nβ = 1.557 - 1.617 nγ = 1.558 - 1.618
Dobbeltbrytingδ =0.0280-0.0450
2V-vinkel16-20°
Andre eigenskaparFluorescerande
Kjelder[1][2][3]

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre